Kalite Profesyonelliği Uzmanlık Programı

Entegre Yönetim Sistemleri & Uygulamaları Uzmanlık Sertifika Programı

Programın Amacı
İstanbul Kültür Üniversitesi Sürekli Eğitim, Uygulama ve Araşrma Merkezi ( İKÜSEM ) bu program çerçevesinde; katılımcıları kalite yönetim sistemi ve entegre standartları teori ve uygulama örnekleriyle yetiştirmek ve geliştirmeyi amaçlamaktadır.

Programa Kimler Katılabilir?
-Kuruluşlarında kalite yönetim sistemi,çevre yönetim sistemini, çalışan sağlığı ve iş güvenliği sistemini vb. sistemlerini kurmaya başlayacak, kurma aşamasında olan ve kalite yönetim sistemini gerçekleştirmek isteyen yönetici ve çalışanlar,
-Kuruluş içi ikinci taraf denetim gerçekleştirilmesi uygulamalarını yürütmekle görevlendirilecekler,
-Kalite Müdürü olmak isteyenler,
-Kalite danışmanlığı yapmak isteyenler bu programı seçebilirler.
 

Program İçeriği

• ISO 9001:2015 Risk Tabanlı Kalite Yönetim Sistemi
• ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi
• Kalite yönetim yaklaşımı - bir kuruluşun sürdürülebilir başarısı için yönetim(ISO 9004:2009) 
• Yönetim sistemleri tetkik kılavuzu (ISO 19011:2011) 
• ISO 22301:2013 İş sürekliliği Yönetim Sistemleri
• ISO 10002 Kalite Yönetimi –Müşteri Memnuniyeti
• 17021:2015 Uygunluk değerlendirmesi Yönetim Sistemlerinin tetkiki
• OHSAS 18001 Çalışan Sağlığı ve İşgüvenliği Yönetim Sistemi,
• ISO 22000 Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktalarına (HACCP) Göre Gıda Güvenliği,
• ISO 16949 Otomotiv Sektörü İçin Kalite Yönetim Sistemi,
• ISO 27000 Bilgi ve Veri Güvenliği Yönetim Sistemi,
• Kalite Yönetim Sistemleri Tetkik Teknikleri,
• Kalite Yönetim Sistemleriyle İnsan Kaynakları Yönetim Sisteminin Entegrasyonu,
• TSE ISO 31000 Risk Yönetimi,
• Entegre Yönetim Teknikleri,
• Entegre Dokümantasyon Teknikleri,
• TS ISO 50001:2011 Enerji Yönetim Sistemleri,
• Proje Yönetimi,
• Süreç yönetimi,
• CE (Conformite Europeenne),
• Müşteri Memnuniyeti,
• EFQM Mükemmellik Modeli
• Personel Belgelendirme Standartları ve Laboratuvar Belgelendirme Standartları
• Hastane Belgelendirme Sandartları

 

Not: Eğitim tasarımının kullanılma hakkı, İstanbul Kültür Üniversitesi Sürekli Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Öğr. Gör. Zafer Erkoç ‘a aittir. Yazılı izin alınmadan kısmen veya tamamen alıntı yapılamaz, hiçbir şekilde kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.

Eğitim Ücreti: 5000 TL+KDV (Eğitim 120 Saatttir.)