Kalite Profesyonelliği Uzmanlık Programı

Entegre Yönetim Sistemleri & Uygulamaları Uzmanlık Sertifika Programı

Programın Amacı

İstanbul Kültür Üniversitesi Sürekli Eğitim, Uygulama ve Araşrma Merkezi bu program çerçevesinde; katılımcıları kalite yönetim sistemi ve entegre standartları teori ve uygulama örnekleriyle yetiştirmek ve geliştirmeyi amaçlamaktadır.

Programa Kimler Katılabilir?

 • Kuruluşlarında kalite yönetim sistemi,çevre yönetim sistemini, çalışan sağlığı ve iş güvenliği sistemini vb. sistemlerini kurmaya başlayacak, kurma aşamasında olan ve kalite yönetim sistemini gerçekleştirmek isteyen yönetici ve çalışanlar,
 • Kuruluş içi ikinci taraf denetim gerçekleştirilmesi uygulamalarını yürütmekle görevlendirilecekler,
 • Kalite Müdürü olmak isteyenler,
 • Kalite danışmanlığı yapmak isteyenler,

bu programı seçebilirler.
 
Program İçeriği

 • ISO 9001:2015 Risk Tabanlı Kalite Yönetim Sistemi
 • ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi
 • Kalite yönetim yaklaşımı - bir kuruluşun sürdürülebilir başarısı için yönetim(ISO 9004:2009) 
 • Yönetim sistemleri tetkik kılavuzu (ISO 19011:2011) 
 • ISO 22301:2013 İş sürekliliği Yönetim Sistemleri
 • ISO 10002 Kalite Yönetimi –Müşteri Memnuniyeti
 • 17021:2015 Uygunluk değerlendirmesi Yönetim Sistemlerinin tetkiki
 • OHSAS 18001 Çalışan Sağlığı ve İşgüvenliği Yönetim Sistemi,
 • ISO 22000 Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktalarına (HACCP) Göre Gıda Güvenliği,
 • ISO 16949 Otomotiv Sektörü İçin Kalite Yönetim Sistemi,
 • ISO 27000 Bilgi ve Veri Güvenliği Yönetim Sistemi,
 • Kalite Yönetim Sistemleri Tetkik Teknikleri,
 • Kalite Yönetim Sistemleriyle İnsan Kaynakları Yönetim Sisteminin Entegrasyonu,
 • TSE ISO 31000 Risk Yönetimi,
 • Entegre Yönetim Teknikleri,
 • Entegre Dokümantasyon Teknikleri,
 • TS ISO 50001:2011 Enerji Yönetim Sistemleri,
 • Proje Yönetimi,
 • Süreç yönetimi,
 • CE (Conformite Europeenne),
 • Müşteri Memnuniyeti,
 • EFQM Mükemmellik Modeli
 • Personel Belgelendirme Standartları ve Laboratuvar Belgelendirme Standartları
 • Hastane Belgelendirme Standartları

Eğitim Ücreti: 5000 TL+KDV (Eğitim 120 Saatttir.)

Detaylı bilgi için; b.alioglu@iku.edu.tr