Bütçe ve Planlama Yönetimi Sertifika Programı

Eğitim Başlangıç Tarihi 2 Mayıs 2021
Program Dili Türkçe
Eğitimin Ücreti 250 TL + KDV
Eğitim Saatleri Cumartesi - Pazar (12.00-14.00)
Kontenjan 40 kişi ile sınırlıdır...

Program, İKÜ öğrencileri için hazırlanmıştır.

Programın Amacı

Şirketler de her departman, organizasyon yapısı içerisinde; yetki ve sorumlulukları belirlenmiş olarak, iş planlarına uygun olarak çalışması gerekmektedir. Bu çalışmaların; şirkete ve çalışanlarına fayda yaratması için, kordineli-verimli-akışkan bir sistem içerisinde olması gerekmektedir.

Çalışma hayatından bakış açısı ile; İnşaat, Proje,Gayrimenkul Geliştirme şirketlerinde, birimler arası plan-bütçe-nakit akışı çalışmalarının hazırlık ve uygulama evreleri ile ilgili eğitim verilecektir. 

Öğrenme Çıktıları    

Bütçe ve Planlama Yönetimi Sertifika Programını tamamlayan katılımcılar;

 • Plan-Bütçe-Nakit Akışı hazırlık ve uygulama süreçleri konusunda bilgi sahibi olacaktır.
 • Stratejik Planlama, Kurumsal Yapı, Organizasyon, Vizyon, Misyon, İş Tanımları, Uzun ve Kısa Vadeli Plan çalışmaları konuların da bilgi verilecektir.
 • Ekonomik Gerçekleşmeler, Makro Ekonomik Göstergeler, Ekonomik Parametrelerin oluşturulması konusunda bilgi sahibi olacaklardır.
 • Genel Muhasebe, Tek Düzen Hesap Planı Kodlaması, Vergi, SSK konularında;  konularında bilgi verilecektir.
 • Departmanların çalışmaları, çalışma teknikleri, plan çalışmaları ve bütçe süreçlerine katkıları konusunda bilgi sahibi olacaktır.
 • İnşaat Sektörü Bilgi Teknolojileri Süreç ve İş Uygulamaları konusunda bilgi sahibi olacaktır.
 • Şantiye, İş geliştirme ve Teknik Ofis departmanlarının çalışmaları ve bütçe süreçlerine katkısı konusunda bilgi sahibi olacaktır.
 • Bütçe Süreçleri, Bütçe Kodlamaları, Muhasebe-Bütçe Kodlaması eşleştirmesi, tüm departmanların ortak bir dil kullanması konusunda bilgi verilecektir.
 • Bütçe süreçlerinde gider kalemlerinin ayrımı, şantiye/merkez genel gider ayrımı konularında bilgi verilecektir.
 • Fiili ve plan verilerinin okunması, ilgili departmanlardan iş süreçleri ile ilgili veri alınması, veri tabanı oluşturulması,  departmanlar arası kordinasyonun sağlanması, birimler arası senkronizasyon konularında bilgi verilecektir.
 • Raporlamalar, Analizler, Üst Düzey Raporlamaları, Fizibilite Çalışmalarına Destek, Aylık Gelir-Gider Raporlamaları, Düzenli Raporlamalar, TL/US$ bazında raporlamalar konularında bilgi sahibi olacaktır.
 • Revize Bütçe Çalışmaları, Yeni Dönem Bütçe Çalışmaları konusunda bilgi verilecektir.

İÇERİĞİ:

 • Bütçe-Plan-Nakit Akışı.
 • Organizasyon, Stratejik Planlama, Vizyon, Misyon, Uzun ve Kısa Vadeli Plan.
 • Ekonomik Gerçekleşmeler, Makro Ekonomik Göstergeler, Parametreler
 • Genel Muhase, SSK, Vergi konuları.
 • Tek Düzen Hesap Planı Kodlaması, Bütçe Kodlaması, Ortak Dil Oluşturulması.
 • Bütçe Süreçleri.
 • Bilgi Teknolojileri ve İş Uygulamaları.
 • Şantiye, İş Geliştirme, Teklif Hazırlama, Teknik Ofis Çalışmaları.
 • Departmanların Çalışmaları, Kordinasyon ve Senkronizasyon.
 • Şantiye, Merkez Ayrımı.
 • Raporlamalar, Analizler.

NORMAL ÖRGÜN ÖĞRETİMDE OLMAYIP BURADA SAĞLANAN FIRSAT VE ÖĞRETİLER NELERDİR: Bütçe ve Planlama Yönetiminin, neden ve nasıl yapıldığı, hazırlık ve uygulama safhaları konusunda katılımcılara bilgi verilecektir. 
Ülkemizin önde gelen şirketlerinde Bütçe ve Planlama departmanlarında yönetici olarak çalışmış, 30 seneye yakın çalışma hayatı ve bilgi birikimi olan eğitmen tarafından 3 aylık bir bilgi-eğitim verilecektir. 
Ayrıca; ülkemizin önde gelen şirketlerinde üst düzey yönetici, departman yöneticisi olarak çalışmış ve/veya halen çalışan uzman kişiler de bu sertifika programına uzman oldukları konularda destek vereceklerdir.


PROGRAMA NİYE KATILMALIYIM: Katılımcılar; iş hayatına geçtiklerinde; şirketlerin, organizasyonları, çalışma yöntemleri, Bütçe ve Planlamanın gerekliliği konularında bilgi sahibi olacaklardır.
Dolayısıyla; çalışacakları şirketlere daha kolay uyum sağlayacaklar, işlerin nasıl planlandığı, uygulandığı ve birimler arası bilgi akışı ve sistemli çalışma konularında, bilgi sahibi olarak daha hazırlıklı olacaklardır. Ayrıca kullanılan literatüre daha çabuk adapte olacaklardır.
 

R. Sinan Bayburt
Planlama Uzmanı
Sinan Bayburt

 

 

1.HAFTA (02 Mayıs 2021) (12:00-14:00)
Plan
Bütçe
Nakit Akışı
2.HAFTA (08-09 Mayıs 2021) (12:00-14:00)
Ekonomik Gerçekleşmeler
Makro Ekonomik Varsayımlar
Ekonomik Parametrelerin Oluşturulması
Şirket Organizasyon*
Vizyon-Misyon*
Stratejik Planlama*
Uzun ve Kısa Vadeli Plan Çalışmaları*

* Gizep Sayın (Şişecam Planlama Gn.Md.Yrd.)

3.HAFTA (16 Mayıs 2021) (12:00-14:00)
Bütçe Süreçleri
İş Süreçlerinin Belirlenmesi
Genel Muhasebe Bilgisi

4.HAFTA (22-23 Mayıs 2021) (12:00-14:00)
Genel Muhasebe*
Vergi-SSK Genel Bilgilendirme*
Muhasebe Tek Plan Hesap Düzeni Kodlaması*
Bütçe Süreçleri
Bütçe Kodlaması
Bütçe ve Muhasebe Kodlarının Eşleştirilmesi (Ortak Dil)

 *Barış Işık (Koray İnşaat-Makyol İnş.A.Ş. Muh.Md.Yrd.)

5.HAFTA (29-30 Mayıs 2021) (12:00-14:00)
Bilgi Teknolojileri*
Bilgi Teknolojileri Süreç ve Uygulamaları*
Yazılımların Uyumlaştırılması*
Bütçe Formatlarının Oluşturulması
Veri Girişleri, Veri Paylaşımı ile Veri Akışının Oluşturulması
Geçmiş Dönem Verilerinin Alınması
Veri Tabanı Oluşturulması ve Paylaşımı

*Erkan Şahin (Ege Yapı A.Ş. Bilgi Teknolojileri Md.)
 

6.HAFTA (05-06 Haziran 2021) (12:00-14:00)
Bütçe ve Nakit Akışı (aylık ve kümülatif)
Plan Girişleri
Departmanları Plan Çalışmaları
İnsan Kaynakları ve İdari İşler Plan Çalışması
İş Geliştirme Plan Çalışması*
Teknik Ofis ve Şantiye Plan Çalışması*
Kurumsal İletişim ve Pazarlama Plan Çalışması
Satış Geliştirme Plan Çalışması
Kurumsal İletişim ve Pazarlama Plan Çalışması
Muhasebe ve Finansman Plan Çalışması
Bilgi Teknolojileri Plan Çalışması
Hukuk Plan Çalışması

Ufuk Tanrıverdi (Ege Yapı A.Ş.-Emaar-Rönensans İnşaat Mühendisi)

7.HAFTA (12-13 Haziran 2021) (12:00-14:00)
Proje Finansmanı ve Fon İhtiyacının Saptanması
Finansman Maliyeti Hesaplaması
Merkez Genel Giderlerinin Takibi (MGG)
Merkez/Şantiye Giderlerinin Ayrımı
Proje Bütçelerine Genel Gider Payı Ayrılması
Muhasebe Fiili Verilerinin Alınması
Departmanlar Bilgi Akışı
Bütçe ve Nakit Akışının Oluşturulması
Kordinasyon ve Senkanizasyon
Aylık/Haftalık Ödeme Planları Hazırlığı
8.HAFTA (19-20 Haziran 2021) (12:00-14:00)
Departman Plan/Fiili Sapma Analizleri (Performans)
Proje Fizibilite/Plan/Fiili Analizleri (Performans)
Geçmiş Dönem Karşılaştırmalı Raporlar
Proje Maliyet Raporları
Aylık Gelir/Gider Raporları
Aylık Nakit Akışı Raporları
Yönetime Sunum-Yönetim Talepleri
9.HAFTA (26-27 Haziran 2021) (12:00-14:00)
Revize Bütçe Çalışmaları
Departmanlardan İkinci 6 Aylık Plan Talebi
Departmanların Revize Bütçe Çalışmaları Bilgi ve Veri Akışı
Yönetim Sunum ve Yönetim Talepleri
10.HAFTA (03-04 Temmuz 2021) (12:00-14:00)
Yeni Dönem Bütçe Çalışmalarına Hazırlık ve Term Oluşturma
2-4-5-6 Haftaların Tekrarı
11.HAFTA (03-04 Temmuz 2021) (12:00-14:00)
Kamu Kurumları, Bankalar ve Diğer Kurumlar Bilgi Akışı
Proje Statü Raporları (PSR)
Araştırma Raporları
Öneri-Tavsiyeler

 

R. Sinan Bayburt
E-Posta  rsbayburt@gmail.com