Okullarda Müdür Yardımcılarının Akademik, Yönetsel Yetkinlik ve Becerilerini Geliştirme Eğitimi

“MÜDÜR YARDIMCISI OLDUNUZ PEKİ ŞİMDİ NE YAPACAKSINIZ?"

Deneyim mi, Yetenek mi?

 

Programın Amacı:

Bu programın amacı, Okullarda Müdür Yardımcılığı kadrosunun  yöneticilik, liderlik ve akademik becerilerini geliştirmektir.  

Program  bitiminde katılımcılar yöneticilik/liderlik kavramını öğrenecekler, astlarını farklı bir bakış açısı ile değerlendirme becerileri kazanacaklar. Okul Üst Yönetimi, tüm müdür yardımcıları, bölüm/zümre başkanları ile iş birliği içinde çalışarak K-12 düzeyin ’de eğitim ve öğretimin amacına ulaşılabilmesi için gerekli ortamı nasıl hazırlayacaklarını; müfredatta tam öğrenme, zengin içerik ve bireysel farklılıklara dayalı akademik üstünlüğü nasıl sağlayacaklarını, mevcut sistemleri etkin bir biçimde nasıl işleteceklerini, okulun öğretim stratejilerine gerektiğinde yeni sistemler önererek, tüm öğrenci ve öğretmenlerin akademik, yönetsel ve davranışsal yetkinliklerini takip ederek okulda disiplin, tutum ve yön birliğinin oluşmasını nasıl yapılandıracaklarını öğreneceklerdir. 

Program  İçeriği:

 • Kendini Tanımak
 • Kendini Tanımak Neden Önemlidir?
 • Benliğime Nasıl Liderlik Edeceğim?
 • Müdür Yardımcılarının Kendini Sabote Etme Teknikleri Nelerdir?
 • Ben Müdür Yardımcılığı Rolüne Uygun Muyum?
 • Müdür Yardımcısı Rol ve Çalışma Tarzları (Beş Önemli Tarz)
 • Yetkinlik + Başarı Yönetimi + Sosyal Beceriler = Çağdaş Kişilik Yaklaşımları

Kendini Yönetmek

İnsanları Yönetmek

İşleri Yönetmek

 • Koçluk ve Mentorluk
 • Toplantı Yönetimi 
 • Etkili Sunum
 • Dinleme
 • Gözlem
 • Problem Çözme
 • Proaktif Davranış ve İletişim” veli, öğrenci, öğretmen vb..) İyi İletişim, Etkin Yönetim İçin Neden Hayati Önem Taşır?
 • Takım yönetimi
 • Çatışma Yönetimi
 • Zaman Yönetimi
 • İkna Etme 
 • Etkili Sunum
 • Proaktif Davranış ve İletişim
 • Duygu Kontrolü 
 • Karar Verme
 • Planlama
 • Geri  Bildirim
 • İleri Bildirim
 • Bilgi İzleme vb.

Yönetsel, ilkeler, terimler ve kavramlar

 • Yönetimin Üç Boyutu
 • Yönetsel İşlevler
 • Bölüm, Zümre Yönetim ve Organizasyonunda Müdür Yardımcısının Rolü
 • Öğretmenlik ve Yöneticilik Rolleri Arasındaki İkilem
 • Yetkinlikler & Yönetici yetkinlikleri,
 • Müdür Yardımcısın Yetkinlik Bazlı İş Tanımı (Akademik – İdari)
 • Yeni Nesil Müdür Yardımcıları (Yolun İlerisinde Yeni Bir Paradigma Var)
 • Müdür Yardımcısı Liderlik Standartları ve Yetkinlikleri
 • Müdür Yardımcısının Pedagojik Liderlik Takımlarındaki Rolü
 • Müdür Yardımcısı Performans Hazırbulunuşluğu
 • Durumsal Liderlik 
 • Sorumlu Olduğu Düzey ve Zümrelerle Aynı Dili Konuşmak
 • Okul Kültürü ve İklimi
 • Müdür Yardımcıları Okul Kültürünü Nasıl Etkiler?
 • Müdür Yardımcılarının üzerindeki baskılar  ve stres
 • Stres ve baskılarla başa çıkma
 • Zamanı planlama
 • Zaman yönetimi ve iş yükü dengesi
 • “Uyum Sağlama” stratejisi modeli

• Ulusal Müfredatın Takibi

• Uluslararası Müfredatın Takibi

• Alternatif Müfredatın Takibi ve Akreditasyon 

• Ders Planlarının Takibi

• Müfredat Harita Takibi

• Düzey Eğitim Öğretim Faaliyetlerinin Takibi

• CIS Yapılanması ve Akreditasyondaki Rolü

 • Sınıf Gözlemleme

• İzleme ve Değerlendirmede Kullanılan Farklı stratejiler

• Veri Analizi

• Verilerin Değerlendirilmesi

• Nöbetler vb.

• Tedarikçi Denetleme ve İletişim “servis, yemek, temizlik, güvenlik vb.”

• İç Akreditasyon Değerlendirme

• Düzey Akademik  Öğretimin Kalitesinin Değerlendirilmesindeki rutinler

• Kurul ve Komite Toplantılarını Daha Anlamalı Hale Getirmek

• Akademik Kurul & Sorumluluklarımız

• Mesleki Gelişim Komitesi ve Sorumluluklarımız

• Kalite ve Akreditasyon Komiteleri

• ŞÖK ve Sorumluluklarımız

• Tören Komitesi ve Sorumluluklarımız

• Rehberlik Koordinasyon vb...

• Okul Gelişim Planındaki Roller

• Misyon, Vizyon

• Amaç, Hedef ve Eylem Kartlarının Uygulanmasındaki Roller

• Akademik ve Yönetsel Politikaların Uygulanmasındaki Roller

• Sorumlu Olduğumuz Düzey Zümre ve Bölüm Gelişim Planındaki Roller

• Sorumlu Olduğumuz Düzey Zümre ve Bölüm İş Planındaki  ve Sosyal Kontratlardaki Roller

• Yönetsel ve Akademik El Kitapları

• E-okul

• Yönetmeliklerin Takibi

• Prosedürler 

• Talimatlar

• Formlar, Listeler vb.

• Kayıtlar

• Sorumlu Olduğumuz Düzeyin Veri Piramidi

• MEB ve Okul Prosedürleri

• MEB Müfredat

• MEB ve Okul Dosya, Arşiv ve Mevzuat

• MEB Teftiş Süreçleri

• Okul ve Sorumlu Olduğu Düzey Dokümantasyon Hiyerarşisi

• Kurum Net

• Okul ve Sorumlu Olduğu Düzey Dokümantasyon Hiyerarşisi

• Öğrenci İşleri ve  Takibi

• Sınıf ve Nöbet Defterleri vb...

• Kriz Planındaki Rollerimiz

• Tatbikatlardaki Rollerimiz

• Düzey Akademik ve Yönetsel Risk Yönetimindeki rollerimiz

• Nöbetler, geziler ve etkinliklerdeki rollerimiz

Program Formatı ve Süresi:

Eğitim, vaka analizleri, testler ve grup çalışmaları.

Süre: 60 saat    

 • Modül 1 – 6  – 30 Saat
 • Modül 7 – 13  – 30 Saat

Program Ücreti:

Modül 1 – 6: 2500 TL + KDV

Modül 7 – 13: 2500 TL + KDV

Program Tarihi:

Modül 1 – 6 için; 21 – 22 – 23 – 24 – 25 Ocak 2019

Kimler Katılmalı?

Yöneticiler, yönetici adayları, yeni yöneticiler ve bilgilerini tazelemek isteyen yöneticiler. 

Zafer ERKOÇ

Öğretim Görevlisi

z.erkoc@iku.edu.tr

0212 498 4667

0532 2381839

Not: Eğitim tasarımının kullanılma hakkı, İstanbul Kültür Üniversitesi Sürekli Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Öğr. Gör. Zafer Erkoç ‘a aittir. Yazılı izin alınmadan kısmen veya tamamen alıntı yapılamaz, hiçbir şekilde kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.

Ders akış zaman planı

1. Ders 10:00- 11:00

2. Ders 11:15- 12:30

            12:30 -13:30 Öğle Yemeği

3. Ders 13:30- 14:30

4. Ders 14:45- 16:00

Detaylı Bilgi İçin;

ikusem@iku.edu.tr


Son Güncelleme Tarihi: Pt, 08/23/2021 - 10:43