Proje Yönetimi Eğitimi

PROJE YÖNETİMİ EĞİTİMİ (4 gün; 24 saat)

İKÜSEM Proje Yönetimi eğitimi aşamalarıKatılımcı profili:

Proje Yönetimi eğitimine PMI (Project Management Institute) Proje Yönetim Metodolojisi’ni öğrenmek isteyen ve Proje Yönetimi alanında kariyerini geliştirmek isteyen her sektör çalışanı katılabilir.  

Eğitim Konu başlıkları:

1. Proje Yönetimine Giriş

 • Proje nedir?
 • Proje Yönetimi nedir?
 • Proje çevresini anlamak
 • Proje paydaşları ve organizasyonun etkisi
 • Proje seçimi

2. Proje Yönetimi Süreçleri ve Bilgi Alanları

 • Başlangıç  Süreç Grubu
 • Planlama  Süreç Grubu
 • Uygulama  Süreç Grubu
 • İzleme ve Kontrol Süreç Grubu
 • Kapanış  Süreç Grubu

3. 10 bilgi alanına bölünmüş proje yönetimi süreçlerinin incelenmesi ve uygulamalar

4. Proje Entegrasyon Yönetimi: Değişik proje elemanlarının (bileşenlerinin) birbirleriyle olan etkileşimleri gözetilerek, uygun bir biçimde koordine edilmesi için gerekli süreçler

 • Proje başlatma ve kapatma
 • Proje çalışmasının entegre bir şekilde yönetilmesi
 • Entegre değişiklik kontrolü

5. Proje Kapsam Yönetimi: Projenin işlerinin başarılı bir biçimde belirlenmesi ve tamamlanması için gerekli süreçler

 • Proje kapsam sınırlarının belirlenmesi
 • İş Ayrışım (Kırılım) Yapısı oluşturulması
 • Aktivite tanımlama ve sıralama

6. Proje Zaman Yönetimi: Projenin zamanında tamamlanmasını sağlamak için gerekli süreçler

 • Aktivite sürelerinin belirlenmesi
 • Zaman çizelgesi hazırlama ve kontrol
 • Kritik Yol Metodu (CPM, PERT)
 • Kritik Zincir Analizi  (CCPM)          
 • Zaman sıkıştırma

7. Proje Maliyet Yönetimi: Projenin bütçesinin hesaplanması ve onaylanan bütçede bitirilmesini sağlamak için gereken süreçler

 • Maliyet tahminleri ve bütçeleme
 • Maliyet kontrolü
 • Kazanılmış Değer Analizi (EVA)

8. Proje  Kalite Yönetimi: Proje ürününün taahhüt edilen kalite seviyesinin elde edilmesini sağlamak için gereken süreçler

 • Müşteri beklentilerinin belirlenmesi (ürün kalite seviyesi)
 • Kalite yönetimi için gereksinimlerinin planlanması (ürün kalitesini sağlamak üzere gereken süreçler)
 • Kalite yönetim süreçleri (planlama, güvence, kontrol, iyileştirme)

9. Proje İnsan Kaynakları Yönetimi: Proje ekibinin belirlenmesi, oluşturulması ve etkin bir biçimde yönetilmesini sağlamak için gereken süreçler

10. Proje İletişim Yönetimi: Proje bilgilerinin zamanında ve uygun bir biçimde ortaya çıkması, toplanması, dağıtılması, depolanması ve son halinin verilmesini sağlamak için gerekli süreçler

11. Proje Paydaş Yönetimi: Proje paydaşlarının belirlenmesi ve etkin bir biçimde projeye katılımını sağlamak için gereken süreçler

12. Proje Tedarik Yönetimi: Dışarıdaki organizasyonlardan mal ve hizmet elde edilmesi için gerekli süreçler

 • Tedarikçi seçim kriterleri
 • Sözleşme türleri

13. Proje Risk Yönetimi: Proje risklerinin tanımlanma, analiz edilme ve onlara karşı tutumun belirlenmesi ile ilgili süreçler

 • Niteliksel risk analizi
 • Niceliksel risk analizi
 • Risk yanıt stratejileri

Program Ücreti:

Proje Yönetimi Eğitimi :

1400 TL/kişi

 

Detaylı Bilgi için;

ikusem@iku.edu.tr 'ye mail atabilir ya da (212) 498 4731 'i arayabilirsiniz.