Akademik Yayın, Proje ve Patent Geliştirme İçerik ve Uygulama Bilgileri

Akademik Yayın, Proje ve Patent Geliştirme    İçerik ve Uygulama Bilgileri Görseli Büyüt   Hemen Başvur
Eğitim Başlangıç Tarihi 22 Mayıs 2021
Eğitim Süresi 60 Saat
Program Dili Türkçe
Eğitimin Ücreti 4750 TL + KDV
İKÜ Mezunlarına     3500 ₺ + KDV 
İKÜ Öğrencilerine 3000 ₺ + KDV

Programın Amacı

İnsanlığa ait bilgi mirasına medeniyet diyecek olursak, tarihsel süreç içerisinde kalıcı eserler vererek bu mirası devam ettirmek için emek ve özveride bulunmak gerekmektedir. Bu nedenle yazmak ve tasarlamak eylemleri önemlidir. Bu eylemleri gerçekleştirirken bireyin destek görmesi ve başarılarının teşvik edilmesi önemlidir. Bu amaç ile kurgulanan programı başarı ile tamamlayan birey akademik açıdan yazım yetkinliği, başvuru süreçlerini doğru sentezleyip değerlendirebilme ve fikirlerini tescilleyebilme süreçlerinde ki tüm detay ve izlenilmesi gereken yol haritasını öğrenebilecektir. 

Öğrenme Çıktıları    

Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenci: 
I.    Haftalık program dahilinde öğrendiklerini öğrencilik ve profesyonel hayatında değerlendirebilecek,
II.    Alanında uzman kişiler ile tanışma şansı elde edecek,
III.    1. Kuru tamamlayan öğrenci Araştırma Yöntem ve Tekniklerini, akademik bir dil kullanarak makale yazma tekniklerini öğrenecektir.
IV.    2. Kuru tamamlayan öğrenci araştırma (Tübitak, Kosgeb, Kays) projeleri başvuru yöntem, süreç ve  yazma tekniklerini öğrenecektir.
V.    3. Kuru tamamlayan öğrenci faydalı model, markalaşma ve patent başvuruları yapabileceği doğru bilgiye sahip olacak ve işbirlikleri nasıl yapacağını öğrenecektir.
VI.    Tüm kurları başarı ile tamamlayan ve sertifika almaya hak kazanan öğrenci profesyonel hayatta öğrendiklerini başarı ile gerçekleştirebilecek seviyeye gelecektir.

İçeriği


1.    Mesleki analiz ve yaklaşımların öğretilmesi
2.    Akademik açıdan bireyin gelişiminin sağlanması ve bu bağlamda araştırma metod ve tekniklerinin öğretilmesi. Öğretilen bu pratiklerin tasarım ön çalışması ve alt yapısı olarak kullanılabilmesi.
3.    Kişisel gelişimin desteklenerek hem liderlik hem girişimcilik alanlarında bireyin gelişiminin sağlanması,
4.    Fikirlerinin tescilleyebileceği bilimsel başvuru yöntemleri ve proje yazma süreçlerinin verimli bir şekilde tamamlanabilmesi için öğrencinin gelişiminin sağlanması

Normal örgün eğitimde olmayıp burada sağladığımız fırsat ve öğretiler nelerdir?

Devlet bünyesinde başvuruda bulunulan bir çok destek programında firmaların üniversite işbirlikleri, bilime katkıları gibi bulundukları akademik girişimleri denetlenmektedir. Bireysel açıdan ise bu içeriğe sahip bir sertifika programı eğitimi bulunmamaktadır. Ayrıca markalaşmak, fikirlerini tescilletmek, akademik anlamda ilerlemek ve Tübitak / Teydeb, Avrupa Birliği projeleri başvurusu yaparak fikirlerine destek almak isteyenler için yol haritası niteliği taşımaktadır.

Öğrenciler bu eğitimi neden almalı?

Bu sertifika programı sayesinde mesleki anlamda girişimcilik özelliklerini geliştirmenin yanı sıra, akademik bakış açısı, yazım dili, patent başvuruları ve markalaşma konularında uzmanlaşma ve fikirlerine alabileceği destekleri öğrenerek yeni bir iş kurma yetisini kazanacaklardır.

Mezunlarımız bu eğitimi neden almalı?

Bu sertifika programı sayesinde mesleki anlamda girişimcilik özelliklerini geliştirmenin yanı sıra, akademik bakış açısı, yazım dili, patent başvuruları ve markalaşma konularında uzmanlaşma ve fikirlerine alabileceği destekleri öğrenerek yeni bir iş kurma yetisini kazanacaklardır.

Dışarıdan x bir mimar ya da iç mimar bu eğitim neden almalı?

Devlet bünyesinde başvuruda bulunulan bir çok destek programında firmaların üniversite işbirlikleri, bilime katkıları gibi bulundukları akademik girişimleri denetlenmektedir. Bireysel açıdan ise bu içeriğe sahip bir sertifika programı eğitimi bulunmamaktadır. Ayrıca markalaşmak, fikirlerini tescilletmek, akademik anlamda ilerlemek ve Tübitak / Teydeb, Avrupa Birliği projeleri başvurusu yaparak fikirlerine destek almak isteyenler için yol haritası niteliği taşımaktadır.

 
Mimar olmayan biri bu eğitimi alır mı? Alırsa neden alır?

Bu sertifika programını eğitimi içeriği açısından her disipline açıktır. Çünkü akademik dil, markalaşma, patent başvuruları, Tübitak/ Teydeb, Avrupa Birliği projeleri başvurusu konusunda anlatım ve amaç tüm disiplinleri kapsayan evrensel niteliktedir.

1.    MODÜL
“Bilimsel araştırmada kavramlar, terminoloji, bilimsel araştırmada konu seçimi, bilimsel araştırma / bilim insanının özellikleri”

Konuşmacılar;
-  
 Prof. Dr. Gülay USTA

2.    MODÜL
Tübitak / Kosgeb, Teydeb, Avrupa Birliği Projeleri Başvuru süreçleri nasıl gerçekleşir? Hangi   konularda destek alınabilir?
Kaç çeşit başvuru programı var ve bu başvurular nasıl gerçekleştiriliyor?”

Konuşmacılar;
-    Prof. Dr. Rana KUTLU (İKÜ)
-    Prof. Dr. Damla ARISAN (Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü)
-    Prof. Dr. Evrim Özkan TÖRE (İKÜ) 
-    Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Zeynep GÖKŞİN (İKÜ)
-    Dr. Öğr. Üyesi Derya Adıgüzel ÖZBEK (İKÜ)
-    Dr. Öğr. Üyesi Selcen Nur ERİKCİ ÇELİK (Nişantaşı Üni.)
-    İş Bankası Genel Müdürlük Yetenek Yönetimi Bölümü Uzmanı

3.    MODÜL
“Girişimcilik nedir? Girişimci kimdir? İlgi alanımız ve başarının anahtarı. Tasarım sürecinden, marka / tasarım / patent tescil sürecine kadar olan zamanda gerçekleştirilen eylemlerin incelenmesi. Başvuru süreci hakkında bilgi ve gerekli formların doldurulması. Bu formlar konusunda hassasiyet gösterilmesi gereken konular ve örnek başvuru formu doldurulması.”

Konuşmacılar;
-    Dr. Öğr. Üyesi Arzu ERÇETİN (İKÜ)
-    Öğr. Gör. Zafer ERKOÇ (İKÜ)
-    Zafer Güzey (Patent Danışmanı)
-    Destek Patent : Furkan AKAKUŞ (Patent Uzmanı)
-    Destek Patent : Savaş MEMİŞ (Tasarım ve Marka Uzmanı)
-    Destek Patent : Patent süreci Kosgeb Başvuruları (Davetli Konuşmacı)
-    Türkiye Girişimcilik Vakfı Temsilcisi (Davetli Konuşmacı)
 

Arzu Erçetin (İKÜ)
E-Posta  a.eceoglu@iku.edu.tr


 


Son Güncelleme Tarihi: Sa, 05/11/2021 - 18:27