TASARLANACAK NE KALDI ki? Sertifika Programı

tasarlanacak_ne_kaldiGörseli Büyüt   
Eğitim Başlangıç Tarihi 12 Nisan 2022
Program Dili Türkçe
Program Süresi 60 Saat
Hemen Başvur

Programın Amacı

Tasarım odaklı düşünme, bireylerin yaratıcılık üzerine güvenini geliştirmeye odaklanan bir öğrenme yaklaşımıdır. Empati geliştirme, eyleme yönelik önyargıları cesaretlendirme, düşünmeyi yönlendirme, bireyin kendi düşünme süreçlerinin (bilişsel yapısının) farkında olması, aktif olma, problem çözme ve bireyin hayal gücünü kullanabilmesi gibi birçok farkındalığı içinde barındırır. Tasarım odaklı düşünme iş birliğine dayalı, problem çözme yöntemlerini kullanan bir yaklaşımdır. Tasarım düşüncesinde sorgulama-keşif yaklaşımıyla bireylerin problem çözme veya yaratıcı yetenekleri, performansları arttırılabilir. Bu program eşliğinde tasarım düşüncesini kullanarak tasarımcının gündelik hayatta ihtiyaçları nedir, teknolojik olarak ne uygulanabilir, hangi malzemeler uygundur, nasıl yaratıcı düşünceler uygulanabilir sorularına yanıt arar.

“Tasarım Odaklı Düşünme Sertifikası” katılımcılarının tamamladıkları bu sertifika programı ile gündelik hayatta ya da çalıştıkları kurum, kuruluş ve işyerlerinde; gerçek hayat problemlerine yönelik yaratıcı bir şekilde problem çözme ve disiplinler arası başarılı bir şekilde çalışma olanağı gerçekleştirmeleri hedeflenmektedir. 

Sertifika sahipleri eğitim programında sahip oldukları bilgi, deneyim ve donanımları kullanarak gündelik hayat ve profesyonel meslek yaşamlarında; bireylerin gereksinimlerini karşılayabilecek tasarım odaklı nesne, takı, aksesuarların bireye özgü yaratıcı, kullanışlı ve yeni kararlar alarak tasarlanmasında etkin rol oynayacaklardır.
 

Program İçeriği ve Öğrenme Çıktıları    

Bu Programı başarıyla tamamlayan katılımcılar: 

I.    Bireylerin gereksinimlerini bilir.
II.    Farklı bakış açısı kazanmayı sağlar
III.    Tasarım problemi hakkında tüm paydaşlarla görüşme yapılıp, sorunun tanımlanması gerçekleştirilir.
IV.    Tanımlanan tasarım problemine ilişkin geniş potansiyel çözümlerin oluşturur.
V.    Farklı tasarım yaklaşımlarının neler olduğunu ve içeriklerini bilir.
VI.    Probleme ilişkin oluşturulan daha büyük fikir havuzu ile kendi fikrinin hayat bulmasını sağlar ve prototip geliştirir. 
VII.    Yazılı veya tasarlanmış çözümlerin paydaşlarla paylaşılmasını ve yapıcı geribildirim aldıktan sonra neyin iyi olduğu, neyin olmadığı ve neyin geliştirilebilir olduğunu ortaya koyar.
VIII.    Gündelik yaşamı tasarım alanıyla buluşturup, üretkenliğin artmasını sağlar ve yaşama örnek teşkil eder. 
IX.    Girişimci bir role sahip olur.

Program İçeriği

1.    Tasarım odaklı düşünme nedir?
2.    Tasarım odaklı düşünmenin aşamaları nelerdir?
3.    Tasarım odaklı düşünme günlük hayatta nasıl hayata geçirilir?
4.    Tasarım odaklı düşünme yaklaşımını kullanarak nesne, takı ve aksesuar tasarımları nasıl yapılmalıdır?
5.    Malzeme ve tasarım ilişkisi tasarım odaklı düşünme sisteminde gündelik hayattan okunabilir mi?
6.    Mimarlık eğitimi ve tasarım odaklı düşünme yaklaşımı gündelik hayata nasıl yansır?
7.    Yaratıcılık tasarım odaklı düşünme yoluyla nasıl açığa çıkar?

E-Posta   

Son Güncelleme Tarihi: Cu, 01/21/2022 - 16:04