Anahtar Performans İndikatörlerimiz

İKÜSEM Anahtar Performans İndikatörleri, temel yeterlilikleri listeleyen aşağıdaki üç ana başlık altında yapılandırılmıştır:

 • Öğrenme hizmetinin verilmesine ilişkin yeterliliklerdir ve aşağıdakileri içerir:
  • Öğrenme teorisini uygulama,
  • Öğrenme metodolojisini uygulama,
  • Öğrenmeyi destekleyici materyalleri seçme ve kullanma,
  • Özel ihtiyaçlar ve çeşitliliklerle ilgilenme,
  • Öğrenmeyi değerlendirme,
  • Konu alanında uzmanlık,
  • Öğretim programı oluşturma,
  • Öğrenme ihtiyaçlarını belirleme,
  • Öğrenme teknolojisini uygulama,
    
 • Bir öğrenme yardımcısı olarak bireyin kişisel niteliklerine ilişkin bireysel yeterliliklerdir ve aşağıdakileri içerir:
  • Etkin dinleme ve iletişim,
  • Sunum yapma,
  • İnsanları motive etme,
  • Kolaylaştırma,
  • Anlaşmazlıkları yönetme,
  • Sürekli mesleki gelişim,
  • Bilgi teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma,
  • Eşitlik ve çeşitlilik konularında duyarlılık,
  • İş ahlakı veya değerler beyanına bağlılık,
  • Kültürlerarası yeterlilikler,
  • Rehberlik, danışmanlık ve yol gösterme,
    
 • Öğrenme hizmetlerinin verilmesinden İKÜSEM akademik ve idari çalışanlarının, öğrenmeyi müşterilerin iş hedeflerine aktarma yeteneğine ilişkin iş yeterlilikleridir ve aşağıdakileri içerir:
  • Yenilikçi olma ve yeni teknolojilerin kullanımı,
  • Ticari zekâ (planlama, bütçeleme),
  • İlgili tarafların yönetimi,
  • Öğrenme politikalarının formülasyonu ve düzenlemesi,
  • İlgili taraflarla iletişim ağı kurma, örneğin irtibat sağlama ve ilişkiler kurma,
  • İş performansının yönetimi,
  • İşin sürekli değişen doğasını anlamak, örneğin sosyal, teknolojik, endüstriyel, politik ve kültürel düzeyde,
  • İletişimi yönetmek için teknoloji kullanma,
  • Organizasyonel gelişim ve etkinlik üzerinde çalışma
  • Öğrenmenin idaresi

Referans: ISO 9001:2015 ve BSI 29990’a göre 7.2. Yeterlilik 
7.3. Farkındalık 
  ISO 9001:2015 7.5 Dokümante Edilmiş Bilgi


Son Güncelleme Tarihi: Per, 11/15/2018 - 15:17