ÖZEL OKULLARDA K 1-4/5-8 ÖĞRETMENLERİMİZE YÖNELİK ÖLÇME VE KAZANIM OKURYAZARLIĞI EĞİTİM PROGRAMI 2019-2020 Yeni Versiyon

“Öğrenmeyi destekleyen ölçme - değerlendirmeleri planlama”

Öğrenme olarak değerlendirme, öğrenme için değerlendirme, öğrenmenin değerlendirilmesi.

"ÖZEL OKULLARDA K 1-8 ÖĞRETMENLERİMİZE YÖNELİK ÖLÇME VE KAZANIM OKURYAZARLIĞI" EğitimiProgramın amacı: Sınıf içi ölçme araçlarının kalitesini artırarak, öğrenme topluluğu içinde değerlendirme yeteneği geliştirmek ve entegre bir değerlendirme kültürü oluşturmak ve beslemektir.

Programın Odak Noktaları;

 • Neyi, niçin, ne kadar ve nasıl ölçüyor ve iyileştiriyoruz?
  “Sınıftaki ölçmeye farklı merceklerle bakmak- Ölçmede düşünmeyi görünür kılmak”
 • Ölçme ve değerlendirmede bakış açımız ve kavramsal yanılgılarımız,
  “Sınıf İçi Değerlendirme verilerinin bize neler anlattığı, Sınıf İçi Değerlendirme verilerinin bize neler anlatamadığı,
 • Ölçüyoruz peki ölçme sonuçlarını nasıl kullanıyoruz?
 • Yüksek nitelikli sınıf içi ölçme amaçları ve araçları,
 • Sınıf içi değerlendirme bileşenleri “Amaç- ölçme- yorum- kullanım.”,
 • Öğrenmenin izlenmesi- öğrenmenin belgelenmesi- öğrenmenin ölçümlenmesi- öğrenme hakkında rapor,
 • Öğrenme boşlukları, hata örüntüleri, kavramsal yanılgılar vb. kalıntı risklerin tanısal tespiti,
 • Eş zamanlı hedef dili ” istenilen sonuçlar ne?” ile anlamanın 6 ana ve alt indikatörlerinin ( başarı ölçütleri- bencmarklar) kullanımı,
 • Değerlendirmenin öğretimsel hedeflerle, makro ve mikro kavramlar, öğretim senaryolarıyla ve geliştirilen materyallerle senkronizasyonu,
 • Kazanım Taksonomisi ve Anlamanın Altı Yolu indikatörleri ( başarı ölçütleri- bencmarklar) ile yatay ve dikey uyumu- değerlendirme blokları
 • Değerlendirmenin; dersin senaryosunun neresinde konumlandırılacağı ve merceklendirileceği,
 • Sınıf İçi Değerlendirme Köprüsü “ Öğrenme olarak değerlendirme, öğrenme için değerlendirme- öğrenmenin değerlendirilmesi” Sınıf içi öğrencinin, anlama ve düşünmesini ortaya çıkarmada pratik teknikler,
 • Kabul edilebilir kanıt ve veri toplama, Güvenirliğe odaklanma,
 • Değerlendirmede öncül, temel ve önemli sorular,
 • Temel sorular; olgusal, kavramsal ve tartışmaya açık sorular,
 • C-Raft ve C- Grasps Modelleri,
 • Kavram temelli rubrikler ve kontrol listeleri,
 • Ölçme merak duvarları,
 • Değerlendirme veri günlükleri, Öğretimsel Karar Verme,
 • Değerlendirmenin ilgili taraflarla iletişimi,
 • Değerlendirmede anlık ve eşzamanlı dönüşler,
 • Ölçmede buluşma zamanı “zümre ölçme dönüşümlü düşünme günlükleri” ölçmenin belgelenmesi,
 • Değerlendirme pencereleriyle profesyonel muhakemenin kullanımı.

ÖLÇME KİTİ

Program Süresi: 2-3-4 Gün
İstanbul Kültür Üniversitesi Sürekli Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi
Ataköy Kampüsü, Bakırköy 34156 – İstanbul
Tel: (0212) 498 46 67 – 0212 498 47 31
Öğretim Görevlisi, Zafer ERKOÇ- 05322381839, e-posta: z.erkoc@iku.edu.tr, ikusem@iku.edu.tr www.iku.edu.tr

Not: Eğitim tasarımının kullanılma hakkı, İstanbul Kültür Üniversitesi Sürekli Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi Yöneticisi Öğr. Gör. Zafer Erkoç ‘a aittir. Yazılı izin alınmadan kısmen veya tamamen alıntı yapılamaz, hiçbir şekilde kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.
 

 


Son Güncelleme Tarihi: Per, 08/15/2019 - 09:22