Sağlık Eğitim Programları

İKÜSEM'deki Sağlık Eğitim Programları;

 1. Sağlık Kuruluşlarında Yönetim Sertifika Programı
 2. Hemşirelikte Yönetici Geliştirme Sertifika Programı (Farkındalık Yaratan Hemşire)
 3. 3.Eğitim Hemşireliğinde Eğitim Uzmanlığı Programı-Eğitim Yönetimi Okulu

Sağlık Kuruluşlarında Yönetim Sertifika Programının Amacı

Sağlık kuruluşları işletmeciliği ve yönetimi önemli bir uzmanlık alanıdır. Sağlık yönetimi,tıbbi işlerden ayrı olarak gözönüne alınmalıdır.Bu nedenle sağlık kuruluşlarının yönetimi bilimsel yöntemlere göre yapılmalıdır.Programın amacı,sağlık kuruluşlarında yönetimin temel ilke ve tekniklerine,stratejilerine vakıf;analitik düşünme ve karar verme yetenekleri ile donanmış yönetici ve işletmeci yetiştirmektir.

Programa Katılım Koşulları

Programa kabul için adayların önlisans veya lisans diplomasına sahip olması gerekir.Bunun yanında programa sağlık sektöründe en az 3 yıl deneyimi olan lise mezunları da katılabilir.Belirlenen kontenjanlara göre adayların programa yerleştirilmesi İKÜSEM tarafından yapılan mülakat sonucu gerçekleştirilir.

Programın Süresi ve Yeri

Programın süresi 90 saattir.Program 7,5 haftada tamamlanacaktır.Dersler hafta sonu Cumartesi-Pazar 10:00-17:00 saatleri arasında İstanbul Kültür Üniversitesi Ataköy Yerleşkesinde yapılacaktır.

Öğretim Kadrosu

Program; sağlık alanında kendi konularında çalışmalar yapmış öğretim üyeleri ile yine sağlık sektöründe deneyimli ve farklı disiplinlerden gelen öğretim görevlileri tarafından yürütülecektir.

Sertifika

Programdaki derslere devam edip başarıyla tamamlayanlara İstanbul Kültür Üniversitesi Rektörü tarafından imzalanan ‘’Sağlık Kuruluşlarında Yönetim’’ uzmanlık sertifikası verilecektir.

Programda Yer Alan Dersler/Konular

 • Sağlık Kuruluşlarında Yönetim ve Organizasyon-Stratejik Yönetim
 • Sağlık Kuruluşlarında Örgütsel Davranış
 • Sağlık Kuruluşlarında Pazarlama ve Hasta İlişkileri Yönetimi
 • Sağlık Kuruluşlarında Muhasebe
 • Sağlık Kuruluşlarında Finans Yönetimi
 • Sağlık Kuruluşlarında Toplam Kalite Yönetimi ve Akreditasyon
 • Sağlık Mevzuatı ve Etik
 • Sağlık Ekonomisi
 • Sağlık Kuruluşlarında İnsan Kaynakları Yönetimi


Hemşirelikte Yönetici Geliştirme Sertifika Programının (Farkındalık Yaratan Hemşire) Amacı

Birçok kişinin bir arada iş yapmasını zorunlu kılan sağlık hizmetlerinde,hemşirelik mesleği önemli bir yer tutmaktadır. Sağlık hizmetlerinde hemşireler eğitici, araştırıcı, uygulayıcı ve yönetici rolleriyle önemli katkılarda bulunmaktadır.

Hemşirelik açısından,hemşirelik hizmetlerinin etkin ve verimli bir biçimde yerine getirilmesi için, bu alanda bilgili ve deneyimli yönetici hemşirelere ihtiyaç duyulmaktadır. Hemşirelik Yönetici Geliştirme Programı yönetimin temel ilke ve tekniklerini katılımcılara kazandırmanın yanında, bu kazanımlarını hemşirelik hizmetleri yönetimine uygulamada gerekli bilgi, beceri ve yetenekleri kazandırmayı da amaçlamaktadır.

Programa Kimler Katılabilir?

Hemşirelik yüksekokulu ve sağlık yüksekokullarının hemşirelik programlarından mezun olan hemşireler ile hemşire ile eşdeğer eğitim almış olan sağlık memurları ve şu anda yöneticilik yapan hemşireler.

Programın Süresi

Programın süresi 72 saattir(6 hafta).Program haftasonu Cumartesi-Pazar 10:00-17:00 saatleri arasında İstanbul Kültür Üniversitesi Ataköy kampüsünde yürütülecektir.

Sertifika

Programdaki derslere devam edip başarıyla tamamlayan katılımcılara İstanbul Kültür Üniversitesi Rektörü tarafından imzalanan ‘’Hemşirelikte Yönetici Geliştirme’’ sertifikası verilecektir.

Programda Yer Alan Dersler/Konular

 • Genel Sağlık Sistemi ve Özellikleri
 • Sağlık Hizmetleri Yönetim ve Organizasyonu
 • Hemşirelik Hizmetleri Yönetim ve Organizasyonu
 • Hemşirelik Hizmetlerinin Yasal Boyutu
 • Hemşirelik Hizmetlerinde İnsan Kaynakları Yönetimi
 • Hemşirelik Hizmetlerinde Örgütsel Davranış
 • Hemşirelik Hizmetlerinde İş Sağlığı,İş Güvenliği ve Hasta Sağlığı
 • Hemşirelik Hizmetlerinde Mali Yönetim
 • Hemşirelik Hizmetlerinde Mobbing(duygusal taciz)
 • Hemşirelik Hizmetlerinde Örgütsel Bağlılık ve İş Tatmini
 • Hemşirelikte Yetkinlikler
 • Sağlık Kuruluşlarında ve Hemşirelik Hizmetlerinde Akreditasyon ve Belgelendirme

Eğitim Hemşireliğinde Eğitim Uzmanlığı Programı-Eğitim Yönetimi Okulu

Eğitimin Amacı

Bu eğitim, nasıl etkin bir eğitim hemşiresi olabileceğinizi ve bu önemli rolün gerektirdiği görevleri nasıl yerine getirebileceğinizi amaçlamaktadır. Bu eğitim ayrıca, hastanelerin tüm bölümlerinde bu önemli görevin nasıl geliştirebileceği ve eğitim, insan kaynakları bölümlerinin kendisini değerlendirdiği, gelişim sistemlerini geliştirdiği bu süreç içerisinde eğitim yönetici ve uzmanlarının liderlik becerilerinin sürekli iyileştirmeyi amaçlayan bir eğitimdir.  

Eğitime Kimler Katılabilir?

 • Yöneticiler,
 • İnsan kaynakları yöneticileri,
 • Baş hemşireler
 • Eğitim hemşirleri

Eğitim İçeriği

MODUL 1 – İYİ BİR  EĞİTİM DEPARTMANI MODELİ & ORGANİZASYONU

 • İyi Yönetilen Bir Eğitim Bölümünün Bileşenleri
 • Eğitim Uzman & Yöneticilerinin Liderlik Rolünün Geliştirilmesi
 • Pedagojik, Androgojik ve Sinergojik yaklaşımların bileşkesi: Yaşam Boyu Öğrenim
 • Çalıştaylar
 • Eğitim Uzmanlığı Liderlik Fırsatlarına Genel Bir Bakış
 • Eğitim Uzmanlığı Kilit Konularını Gözden Geçirmek:   
 1. Eğitim Bölümü Organizasyonu  
 2. Gözden Geçirme Süreçleri
 3. ·Sürekli Mesleki Gelişim
 4. Eğitim Bölümü Gelişim Planlaması
 5. Diğer birim ve Departmanlarla Birlikte  Eğitim  Çalışmalarınıza Odaklanmak
 6. Eğitim Liderliği Rolünüzü Geliştirebilmek İçin Faaliyet Planlaması Yapma

MODUL 2 – EĞİTİM BÖLÜMÜNÜN İZLENMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ

 • Veri Analizi
 • Eğitim Gözlemleme
 • Denetim & Değerlendirme Kavramı
 • İzleme ve Değerlendirme İçin Kullanılabilecek Farklı Stratejiler
 1. Denetim planının yapılması
 2. Ön görüşme
 3. Gözlem-inceleme
 • İzleme ve Değerlendirme Süreçlerinin Organize Edilmesi
 • Tüm Organizasyonun İzleme ve Değerlendirme Süreçlerine Karşı Yaklaşımı
 • Elde Edilen Verilerin Değerlendirilmesi
 1. Gözlem Sonrası Görüşme  
 2. Değerlendirme Uygulaması
 3. Düzeltme
 4. Geliştirme                                                  
 • Çalıştaylar
 1. Eğitim Gözlemleme Programı
 2. Öğrenimin Değerlendirilmesine Yönelik Sınıf Değerlendirme Programı
 3. Eğitmenlerin Planlarını Gözden Geçirme
 4. Proje Anketi: Bir Proje Anket Formu Örneği
 5. Değerlendirme Projelerine Yönelik Faaliyet Planlaması
 6. Eğitim uzmanlarının ve yöneticilerinin Dosyası
 7. İzleme ve Değerlendirme Politikası
 8. Sene Boyunca, İzleme ve Değerlendirmenin Planlanması
 9. İzleme ve Değerlendirmenin Geliştirilmesi İçin Yapılacak Faaliyet Planı

 MODUL 3 – EĞİTİM YÖNETİMİNİN DÖRT TEMEL BİLEŞENİ

 • Biçimsel Denetleme Sürecinin Geliştirilmesi
 • İletişim Becerilerinin Geliştirilmesi
 • Eğitimlerde Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Yeri
 • Kapsamlı Yetişkin Eğitim ve Öğretimi

Çalıştaylar

 • Bir Yetişkin Eğitiminde Biçimsel Denetleme Sürecinin Faydalarını Gözden Geçirme
 • Sürekli Mesleki Gelişim İhtiyaçlarının Tanımlanması ve Bu İhtiyaçların Biçimsel Denetleme Sürecinde Kullanılması
 • Eğitim bölümü ve diğer bölümlerle İletişim Sistemlerinin Kullanımı
 • Eğitim bölümü ve diğer bölümler İçerisindeki İletişim Sistemlerinin Değerlendirilmesi İle Sürekli Mesleki Gelişim -İhtiyaçlarının Belirlenmesi
 • Yetişkin Eğitiminde Bilgi ve İşlem Teknolojilerinin Tanımlanması
 • Bilgi ve İşlem Teknolojilerini Kullanarak Mesleki Gelişim İhtiyaçlarının Tanımlanması
 • Kapsamlı Eğitim ve Öğretimin Geliştirilmesi İçin Oluşturulmuş Stratejilerin Gözden Geçirilmesi
 • Kapsamlı Eğitim ve Öğretimin Yürütülmesinde Sürekli Mesleki Gelişimin Yeri
 • Bir Eğitim Faaliyet Planını Yaparken Ele Alınacak Kilit Konular 

 MODUL 4 – GELİŞME GÖSTERME

 • Eğitim Gelişim Planlaması,
 • Sürekli Mesleki Gelişimin Rolü ve Etkinliği
 • Kendi Gelişiminizi Yönetmek
 • Değişim Süreçlerine Liderlik Etmek

Çalıştaylar

 • Bir Eğitim Gelişim Planı
 • Sürekli Mesleki Gelişim İhtiyaçlarının Haritalanması
 • Değişimin Yönetilmesi: bir plan
 • Eğitim Gelişim Planlaması ve Sürekli Mesleki Gelişim Süreçlerinin Geliştirilmesi İçin Hazırlanmış Bir Faaliyet Planı 

MODUL 5 – BİR EĞİTİM UZMANININ YETKİNLİKLERİ

 • Temel, Yönetsel ,Teknik ve Akademik Yetkinlikler
 • Yeterlilik & Proaktif Eğitim Uzmanı
 1. Koçluk Becerisi
 2. Toplantıların Yönetimi Becerisi
 3. Etkili Sunum Yapma Becerisi
 4. Geribildirim Alma ve Verme Becerisi
 5. Çatışma İle Başa Çıkma Becerisi
 6. Görev Yönetimi Beceri
 7. Çalışanlarla Mülakat Yapabilme Becerisi 
 •  Çalıştaylar
 1. Koçluk Sürecinde Kullanılabilecek Soru Örnekleri
 2. Bir Takım Toplantısının Kalitesini Gözden Geçirme
 3. Bir Toplantı veya Sunum Planlama
 4. Aday Analiz Formu Örneği
 5. Zaman Yönetimi Becerilerinizi Geliştirme
 6. Haftalık Görevlerinizi Önceliklendirme
 7. Eğitim Uzmanının Liderlik Becerilerini Gözden Geçirme
 8. Eğitim Uzmanının Liderlik Becerilerini Geliştirmeye Yönelik Faaliyet Planlaması Yapma 

 MODUL 6 –STRATEJİK PLANLAMA, YÖNETİM ve ORGANİZASYON GELİŞİM PLANI

 • Eğitim Bölümü Misyonu, Vizyonu & Hedefleri
 • Müfredat & Yönetimi
 • Stratejik Plan (organizasyon)  “Dün-Bugün-Yarın”
 • Taktik Plan(Eğitim Bölümü)
 • Operasyonel Plan (Sınıf) “Zihinsel & Biçimsel Planlama” 

Program Süresi: 40 saat  
Program Koordinatörü ve Eğitmeni: Öğr. Gör. Zafer Erkoç
 

Not: Eğitim tasarımının kullanılma hakkı, İstanbul Kültür Üniversitesi Sürekli Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Öğr. Gör. Zafer Erkoç‘a aittir. Yazılı izin alınmadan kısmen veya tamamen alıntı yapılamaz, hiçbir şekilde kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.


Son Güncelleme Tarihi: Cu, 02/22/2019 - 11:25