Uygulamalı İnovasyon Yöneticiliği Sertifika Programı

Amaç:

İnovasyon 21. y.y da başarıyı belirleyecek tek ve en önemli faktör olacaktır. Önümüzdeki çeyrek asırda, bütün toplumumuzu ve özellikle üniversite gençliğini İnovasyon için optimize etmemiz gerekmektedir. İçinde bulunduğumuz yılların teknolojiyi en üst düzeyde kullanmak zorunda olduğumuz yıllar olduğu öngörülürse İnovasyon Konusunun birkaç kişiye değil toplumunun her kesimine yayılması ve mutlaka teknoloji kullanarak kolaylaştırılması gerekliliği ortadadır.  

Hayatının en parlak yıllarını İnovasyonun ülkemizde gelişmesi için adamış olan Salih Keskin Hocamız ile yeni bir meslek dalına hoş geldiniz diyebiliriz. 

İnovasyon Yöneticiliği Sertifika Programı firmalarda ortak aklı ve yenilikleri oluşturabilmek için kurgulanmış bir programdır. Katılımcılar 100 saat eğitim görmek yerine sadece 25 saatte İnovasyon Yöneticiliği için gereken tüm bilgilere hakim olacaklar. 

İnovasyon Yöneticiliği Sertifika programı sizlere “ KOBİ – çalışanları, Endüstri Mühendisleri, Teknik eğitim almış öğrenciler ve sanayicilerimiz için muhteşem bir fırsat sunuyor. 

Gençlerin ve çalışanların değişimi algılayabilmesi ve sürece uygun farklılık üretebilecek tarzda eğitimlerle iş hayatına hazırlanması, geleceğin dinamiklerini belirlemek açısından oldukça önemlidir.  

Program, düşüncede verimliliği arttırarak İnovasyon kapasitesini geliştirmeyi ve bunu mesleklerine uyarlamalarını amaçlamaktadır.

İşleyiş:

 • Program 25 saattir. Hafta içi 1 gün 4 saat ve hafta sonu 1 gün 4 saat olmak üzere dersler işlenecek ve uygulamalar yapılacaktır. 
 • Katılımcılar her hafta ders dışında verilecek çalışmalar ile programı ve inovasyon tekniklerini öğrenmiş olacaklardır. 
 • İnovasyon Sunum, workshop
 • Grup çalışması
 • Atölye çalışması inovasyon teknikleri kullanılarak yapılacaktır. 
 • Kişisel ve grup sunumları  
 • Simülasyonlar
   

İçerik:

 • Kurum inovasyon sistemi senarize etme 
 • İnovasyon takımlarının oluşturulması
 • Fikir akışlarının sağlanması
 • Fizibilitasyon sistemini kurulması
 • Yeni fikir geliştirme tekniklerini öğrenme
 • Yeni fikirlerin nasıl uygulamaya alınacağı
 • Patentleme süreçleri 
 • Firma kaynaklarının inovasyon için hazırlanması

Mevcut anlayışlarının dışında, şimdiki neslin algı dinamiklerine uygun, etki gücü yüksek yeni fikirler üretmek ve farklılık oluşturmak amaçlı eğitim çalışması; 

Farklı düşünce kombinasyonlarının yeni kalıpların oluşumuna yol açmasını temin etmek suretiyle düşüncede tıkanıklığın aşılmaya çalışılması.

Uygulanacak Teknikler:

 • Çapraz çarpıma ve Kırma uygulaması (çeşitli tekniklerle düşünce kalıplarının kırılması)
 • İhtiyaç duyulan inovasyon alanının belirlenmesi
 • İnovasyon oyunları
 • Çapraz eşleştirme metodu ile belirlenen alan üzerinde atölye yapılması
 • 6 İnovasyon tekniği ve 33 yeni iş modeli uygulama
 • İnovasyon grup sunumlarının yapılması

Eğitime Kimler Katılabilir

•    Üniversite öğrencileri, firma yöneticileri, Ar-ge çalışanları ve yetkilileri, konuya yakın olan çalışanlar ve inovasyona ilgisi olanlar bu eğitime katılabilirler


Ders Programları:


1.    Gün (3 Saat)

-    inovasyona giriş

-    İnovasyon nedir?

-    Ana İnovasyon çeşitleri ve alt versiyonları

-    Deneyim paylaşımı ve İnovasyon örneklerinin aktarılması

-    İnovasyon süreçleri nedir, nasıl yürütülür? 

-    İnovasyon kültürü ve farkındalık anlayışının dünyadaki uygulamaları

-    Dünyada ve Türkiye’de İnovasyon alanları

-    Bundan sonraki süreçte inovasyonun yeri

-    Yenilik yapmak için gerekli uygulama aşamaları

-    Kurum inovasyon sistemi senarize etme 

2.    Gün (3 Saat)

-    İnovasyonun nasıl yapılacağını örneklerle anlatmak

-    Kişilerde farkındalık oluşturmak ve yeni bakış açıları geliştirmek

-    Çapraz eşleştirme tekniğini uygulanması

-    Yenilik Gereksinimlerinin Kapsamının Tanımlanması

-    Yenilik iş kırılımlarının oluşturulması

-    İnovasyon takımlarının oluşturulması

-    Atölye çalışması


3.    Gün (3 Saat)

-    Silikon vadilerinin nasıl işlediği ve ana felsefesi

-    Uluslararası kurumların İnovasyon alanındaki faaliyetleri

-    Ar-Ge merkezlerinin çalışma sistematiği ve örnekler

-    Yeni fikir ortaya bulma konusunda dijital sistemlerin gerekliliği

-    Fikir akışlarının sağlanması

-    Atölye çalışması

-    Proje ödevleri verilmesi


4.    Gün (4 Saat)

-    İnovasyon programları hazırlama çalışması
 
-    Başlıkların belirlenmesi ve süre oluşturulması,

-    İnovasyon yönetimi tasarımı geliştirme

-    Yenilik geliştirme aktivitelerin tanımlanması
-    İnovasyon performansını en iyi uygulama örnekleriyle desteklemek

-    Bir firmanın yenilik geliştirirken ne tür özel eylemler olabilir ve bunu nasıl yapar? 

-    Çalışma sorusu: bir firmanın yenilik gereksinimlerini biraz daha açıklayıcı şekilde nasıl yazarsınız?

-    Fizibilitasyon sistemini kurulması

-    Yeni fikir geliştirme tekniklerini öğrenme

5.    Gün (3 Saat)

-     Belirlenen konular üzerine fikir geliştirmesi, (tıkanıklık nerede, değişime nerden başlanacak, buna diğer bölümlerde katılacak) 

-    Değişimin yaşam alanlarında oluşturacağı etki üzerine beyin fırtınası

-    Yenilik için sosyal aktivitelerin sıralanması

-     Aykırı fikirlerin ortaya çıkması için nasıl bir ortam oluşturulabilir? 

-    Yeni fikirlerin nasıl uygulamaya alınacağı


6.    Gün (3 Saat)

-    Üniversite bilgisi ile piyasa anlayışlarının karşılaştırılması,

-    Reel hedefler ile gerçek zamanlı taleplerin eşleştirilmesi,

-    Yarının trendleri ve 2025 Türkiye’si   

-    Yenilik aktivitesini yerine getirmek için ne tür kaynaklara ihtiyacı vardır?

-    Patentleme süreçleri 


7.    Gün (3 Saat)

-    Kırma (zihin kalıplarını kırma)

-    Düşünce sondajı

-    Soru cevap havuzu tekniği uygulama

-    Yenilik Operasyon Geliştirme Aktivite Sürelerinin Tahmin Edilmesi 

-    Firma kaynaklarının inovasyon için hazırlanması

•    Atölye çalışması 

8.    Gün (3 Saat) (okulda örgün olarak yapılacaktır)

-    Fikirlerin kışkırtılması, yaratıcı yanların ve algıların harekete geçirilip buluşlara yönlendirecek bir anlayışı geliştirmek,

-    İnovasyon projelerinin sunumu,

-    Yenilik Operasyon Geliştirme Zaman Çizelgesinin Geliştirilmesi

-    Farklılaşma atölyesi - yeni iş modelleri ortaya çıkartmak 

-    Sektörlerde açık keşfetme yolları

-    Çalışma sorusu: Bir firmanın yenilik aktivitesi için gerekli olan süre ve eylem eşleşmesi

-    Proje sunumları ve proje sunumlarının değerlendirilmesi


Zaman planımız:

27 Şubat 2023-    3 Saat (18.30-21.30) - (Dersler 45 Dakika-15 Dakika Ara)
28 Şubat 2023-    3 Saat (18.30-21.30) - (Dersler 45 Dakika-15 Dakika Ara)
06 Mart 2023-    3 Saat (18.30-21.30) - (Dersler 45 Dakika-15 Dakika Ara)
07 Mart 2023-    4 Saat (18.30-22.30) - (Dersler 45 Dakika-15 Dakika Ara)
11 Mart 2023-    3 Saat (18.30-21.30) - (Dersler 45 Dakika-15 Dakika Ara)
14 Mart 2023-    3 Saat (18.30-21.30) - (Dersler 45 Dakika-15 Dakika Ara)
20 Mart 2023-    3 Saat (18.30-21.30) - (Dersler 45 Dakika-15 Dakika Ara)
21 Mart 2023-    3 Saat (18.30-21.30) - (Dersler 45 Dakika-15 Dakika Ara) (okulda örgün olarak proje sunumları yapılacaktır)
 

Uzaktan Eğitim İnovasyon Sertifika Programı Başlama Tarihi: 14 Şubat 2022

Eğitim Süresi: 24 Saat / 6 Hafta

Ücret: 2600 TL + KDV 

Proje koordinatörü:       Dr. Nazan Çağlar Kültür Üniversitesi Öğretim Üyesi

Eğitmen:                          Salih Keskin Kültür Üniversitesi Öğretim Görevlisi

Eğitmen:                          Dr. Artur Mumcu Kültür Üniversitesi Öğretim Üyesi

Eğitim Tarihi:                   27 Şubat 2023
 

ncaglar@iku.edu.tr

0212 498 44 15     

 

İletişim;

ikusem@iku.edu.tr 

0212 498 47 31 

 


Son Güncelleme Tarihi: Pt, 01/02/2023 - 15:12