Uzaktan Öğretimde Ölçme Araçlarına Ve Kriterlerine Farklı Merceklerden Bakmak Eğitim Programı

“Öğrenmeyi destekleyen ölçme-değerlendirmeleri planlama”

Uzaktan Öğretimde Ölçme Araçlarına ve Kriterlerine Farklı Merceklerden Bakmak Eğitim Programı

Öğrenme olarak değerlendirme, öğrenme için değerlendirme, öğrenmenin değerlendirilmesi.

Programın amacı: Uzaktan öğretimde ölçme araçlarının kalitesini artırarak, öğrenme topluluğu içinde değerlendirme yeteneği geliştirmek ve sanal sınıflarda değerlendirme kültürü oluşturmak ve beslemektir.

Programın Odak Noktaları;

 • Neyi, niçin, ne kadar ve nasıl ölçüyor ve iyileştiriyoruz
  “Uzaktan öğretimdeki ölçmeye farklı merceklerle bakmak- Ölçmede düşünmeyi görünür kılmak”
 • Ölçme ve değerlendirmede bakış açımız ve kavramsal yanıcılarımız
  “Uzaktan öğretimde değerlendirme verilerinin bize neler anlattığı, Uzaktan öğretimde değerlendirme verilerinin bize neler anlatamadığı,
 • Ölçüyoruz peki ölçme sonuçlarını nasıl kullanıyoruz
 • Yüksek nitelikli Uzaktan öğretim ölçme amaçları ve araçları
 • Uzaktan öğretimde değerlendirme bileşenleri “Amaç- ölçme- yorum- kullanım.”
 • Öğrenmenin izlenmesi- öğrenmenin belgelenmesi- öğrenmenin ölçümlenmesi- öğrenme hakkında rapor
 • Öğrenme boşlukları, hata örüntüleri, kavramsal yanılgılar vb. Kalıntı risklerin tanısal tespiti
 • Eş zamanlı hedef dili ” istenilen sonuçlar ne?” ile anlamanın 6 ana ve alt indikatörlerinin ( başarı ölçütleri- bencmarklar) kullanımı
 • Değerlendirmenin öğretimsel hedeflerle, makro ve mikro kavramlar, öğretim senaryolarıyla ve geliştirilen materyallerle senkronizasyonu,
 • Kazanım taksonomi ve Anlamanın altı yolu indikatörleri ( başarı ölçütleri- bencmarklar) ile yatay ve dikey uyumu- değerlendirme blokları
 • Değerlendirmenin; dersin senaryosunun neresinde konumlandırılacağı ve merceklendirileceği,
 • Uzaktan öğretimde Değerlendirme Köprüsü “ Öğrenme olarak değerlendirme, öğrenme için değerlendirme- öğrenmenin değerlendirilmesi” Uzaktan öğretimde öğrencinin, anlama ve düşünmesini ortaya çıkarmada pratik teknikler
 • Kabul edilebilir kanıt ve veri toplama, Güvenirliğe odaklanma,
 • Değerlendirmede öncül, temel ve önemli sorular,
 • Temel sorular; olgusal, kavramsal ve tartışmaya açık sorular
 • C-Raft ve C- Grasps Modelleri
 • Kavram temelli rubrikler ve kontrol listeleri
 • Ölçme merak duvarları
 • Değerlendirme veri günlükleri, Öğretimsel Karar Verme
 • Değerlendirmenin ilgili taraflarla iletişimi
 • Değerlendirmede anlık ve eşzamanlı dönüşler,
 • Ölçmede buluşma zamanı “zümre ölçme dönüşümlü düşünme günlükleri”
 • ölçmenin belgelenmesi
 • Değerlendirme pencereleriyle profesyonel muhakemenin kullanımı,

Eğitim Günü: Cumartesi günleri
Eğitim Tarihleri: 26-27-28 Ağustos 2020, Saat: 17.00-19.00
Eğitim Ücreti: 500 TL + KDV

Kontenjan 12 kişi ile sınırlıdır.


Son Güncelleme Tarihi: Per, 12/24/2020 - 18:17