Eğitim Hemşireliğinde Eğitim Uzmanlığı Programı

Eğitimin Amacı
Bu eğitim, nasıl etkin bir eğitim hemşiresi olabileceğinizi ve bu önemli rolün gerektirdiği görevleri nasıl yerine getirebileceğinizi amaçlamaktadır. Bu eğitim ayrıca, hastanelerin tüm bölümlerinde bu önemli görevin nasıl geliştirebileceği ve eğitim, insan kaynakları bölümlerinin kendisini değerlendirdiği, gelişim sistemlerini geliştirdiği bu süreç içerisinde eğitim yönetici ve uzmanlarının liderlik becerilerinin sürekli iyileştirmeyi amaçlayan bir eğitimdir.  

Eğitime Kimler Katılabilir?

 • Yöneticiler,
 • İnsan kaynakları yöneticileri,
 • Baş hemşireler
 • Eğitim hemşireleri

Eğitim İçeriği

MODÜL 1 – İYİ BİR EĞİTİM DEPARTMANI MODELİ & ORGANİZASYONU

 • İyi Yönetilen Bir Eğitim Bölümünün Bileşenleri
 • Eğitim Uzman & Yöneticilerinin Liderlik Rolünün Geliştirilmesi
 • Pedagojik, Androgojik ve Sinergojik yaklaşımların bileşkesi: Yaşam Boyu Öğrenim
 • Çalıştaylar
 • Eğitim Uzmanlığı Liderlik Fırsatlarına Genel Bir Bakış
 • Eğitim Uzmanlığı Kilit Konularını Gözden Geçirmek:
 1. Eğitim Bölümü Organizasyonu  
 2. Gözden Geçirme Süreçleri
 3. Sürekli Mesleki Gelişim
 4. Eğitim Bölümü Gelişim Planlaması
 5. Diğer birim ve Departmanlarla Birlikte Eğitim  Çalışmalarınıza Odaklanmak
 6. Eğitim Liderliği Rolünüzü Geliştirebilmek İçin Faaliyet Planlaması Yapma

MODÜL 2 – EĞİTİM BÖLÜMÜNÜN İZLENMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ

 • Veri Analizi
 • Eğitim Gözlemleme
 • Denetim & Değerlendirme Kavramı
 • İzleme ve Değerlendirme İçin Kullanılabilecek Farklı Stratejiler
 1. Denetim planının yapılması
 2. Ön görüşme
 3. Gözlem-inceleme
 • İzleme ve Değerlendirme Süreçlerinin Organize Edilmesi
 • Tüm Organizasyonun İzleme ve Değerlendirme Süreçlerine Karşı Yaklaşımı
 • Elde Edilen Verilerin Değerlendirilmesi
 1. Gözlem Sonrası Görüşme  
 2. Değerlendirme Uygulaması
 3. Düzeltme
 4. Geliştirme
 1. Eğitim Gözlemleme Programı
 2. Öğrenimin Değerlendirilmesine Yönelik Sınıf Değerlendirme Programı
 3. Eğitmenlerin Planlarını Gözden Geçirme
 4. Proje Anketi: Bir Proje Anket Formu Örneği
 5. Değerlendirme Projelerine Yönelik Faaliyet Planlaması
 6. Eğitim uzmanlarının ve yöneticilerinin Dosyası
 7. İzleme ve Değerlendirme Politikası
 8. Sene Boyunca, İzleme ve Değerlendirmenin Planlanması
 9. İzleme ve Değerlendirmenin Geliştirilmesi İçin Yapılacak Faaliyet Planı

MODÜL 3 – EĞİTİM YÖNETİMİNİN DÖRT TEMEL BİLEŞENİ

 • Biçimsel Denetleme Sürecinin Geliştirilmesi
 • İletişim Becerilerinin Geliştirilmesi
 • Eğitimlerde Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Yeri
 • Kapsamlı Yetişkin Eğitim ve Öğretimi

Çalıştaylar

 • Bir Yetişkin Eğitiminde Biçimsel Denetleme Sürecinin Faydalarını Gözden Geçirme
 • Sürekli Mesleki Gelişim İhtiyaçlarının Tanımlanması ve Bu İhtiyaçların Biçimsel Denetleme Sürecinde Kullanılması
 • Eğitim bölümü ve diğer bölümlerle İletişim Sistemlerinin Kullanımı
 • Eğitim bölümü ve diğer bölümler İçerisindeki İletişim Sistemlerinin Değerlendirilmesi ile Sürekli Mesleki Gelişim -İhtiyaçlarının Belirlenmesi
 • Yetişkin Eğitiminde Bilgi ve İşlem Teknolojilerinin Tanımlanması
 • Bilgi ve İşlem Teknolojilerini Kullanarak Mesleki Gelişim İhtiyaçlarının Tanımlanması
 • Kapsamlı Eğitim ve Öğretimin Geliştirilmesi için Oluşturulmuş Stratejilerin Gözden Geçirilmesi
 • Kapsamlı Eğitim ve Öğretimin Yürütülmesinde Sürekli Mesleki Gelişimin Yeri
 • Bir Eğitim Faaliyet Planını Yaparken Ele Alınacak Kilit Konular 

MODÜL 4 – GELİŞME GÖSTERME

 • Eğitim Gelişim Planlaması
 • Sürekli Mesleki Gelişimin Rolü ve Etkinliği
 • Kendi Gelişiminizi Yönetmek
 • Değişim Süreçlerine Liderlik Etmek

Çalıştaylar

 • Bir Eğitim Gelişim Planı
 • Sürekli Mesleki Gelişim İhtiyaçlarının Haritalanması
 • Değişimin Yönetilmesi: Bir Plan
 • Eğitim Gelişim Planlaması ve Sürekli Mesleki Gelişim Süreçlerinin Geliştirilmesi için Hazırlanmış Bir Faaliyet Planı 
   

MODÜL 5 – BİR EĞİTİM UZMANININ YETKİNLİKLERİ

 • Temel, Yönetsel ,Teknik ve Akademik Yetkinlikler
 • Yeterlilik & Proaktif Eğitim Uzmanı
 1. Koçluk Becerisi
 2. Toplantıların Yönetimi Becerisi
 3. Etkili Sunum Yapma Becerisi
 4. Geribildirim Alma ve Verme Becerisi
 5. Çatışma İle Başa Çıkma Becerisi
 6. Görev Yönetimi Beceri
 7. Çalışanlarla Mülakat Yapabilme Becerisi 
 • Çalıştaylar
 1. Koçluk Sürecinde Kullanılabilecek Soru Örnekleri
 2. Bir Takım Toplantısının Kalitesini Gözden Geçirme
 3. Bir Toplantı veya Sunum Planlama
 4. Aday Analiz Formu Örneği
 5. Zaman Yönetimi Becerilerinizi Geliştirme
 6. Haftalık Görevlerinizi Önceliklendirme
 7. Eğitim Uzmanının Liderlik Becerilerini Gözden Geçirme
 8. Eğitim Uzmanının Liderlik Becerilerini Geliştirmeye Yönelik Faaliyet Planlaması Yapma 

MODÜL 6 –STRATEJİK PLANLAMA, YÖNETİM ve ORGANİZASYON GELİŞİM PLANI

 • Eğitim Bölümü Misyonu, Vizyonu & Hedefleri
 • Müfredat & Yönetimi
 • Stratejik Plan (organizasyon)  “Dün-Bugün-Yarın”
 • Taktik Plan(Eğitim Bölümü)
 • Operasyonel Plan (Sınıf) “Zihinsel & Biçimsel Planlama” 

EĞİTİM SÜRESİ: 75 SAAT 
EĞİTİMİN BAŞLANGIÇ TARİHİ: .../.../2020
EĞİTİM ÜCRETİ: 4500 TL + KDV
PROGRAM KOORDİNATÖRÜ: Öğr. Gör. Zafer ERKOÇ

Detaylı bilgi için; ikusem@iku.edu.tr'ye mail atabilir ya da (212) 498 4731’i arayabilirsiniz.
 


Son Güncelleme Tarihi: Per, 03/19/2020 - 15:31