Yaratıcı Yazarlık

Eğitimin Amacı, Çıktıları

Bu programda, öykülemeye dayalı türlerin genel özelliklerini öğrenecek; mit, destan, efsane, masal, halk hikâyesi, meddah hikâyesi, romans, çağdaş hikâye, roman, piyes, film senaryosu arasındaki farklar hakkında bilgi edinecek; anlatım katmanları olan olay örgüsü, şahıs kadrosu, zaman, mekân, bakış açısı, üslup özelliklerini anlayacak; Colby-Beugrand yöntemine göre hikâye yazacak, Joseph Campbell’a göre roman, film senaryosu kurgusu, Lajos Egri’nin modeline göre piyes, hikâye oluşturmayı ve modern lirik şiir kuramına göre şiir yazmayı adım adım gerçekleştireceksiniz. Hikâye, roman, piyes, film senaryosu, şiir yazmayı öğrenmiş olacaksınız. 

Katılımcı Profili

Hikâye, roman, piyes, film senaryosu, şiir yazmayı öğrenmek isteyenler İyi bir metin yazarı, romancı, senarist olmak, şiir yazmak ve kendi markasını yaratmak isteyenler

Eğitim Koordinatörü ve Eğitimciler:  

Eğitim Toplamı, Günlük Saatleri ve Eğitim Günleri: Toplam 72 Saat, Günlük 4 Saat, Cumartesi 13.00 – 17.00-Toplam 4.5 Ay 

Eğitim Başlama ve Bitiş Tarihleri: 05 Aralık 2015-02 Nisan 2016 (18 hafta)

Eğitim Katılım Ücreti: 1200 TL+KDV (%8)

Eğitimin Günlere/ Saatlere Göre Özet Programı

1. hafta: Öykülemeye dayalı türlerin genel özellikleri. Mit, destan, efsane, masal, halk hikâyesi, meddah hikâyesi, romans, çağdaş hikâye, roman, piyes, film senaryosu arasındaki farklar.
2. hafta: Anlatım katmanlarından olay örgüsü, kurgu oluşturmak. Anlatımda merak unsuru oluşturan kurgusal ritmi meydana getirmek. Örnek metinlerden çözümlemeler. Katılımcılara roman kurgusu, senaryo sinopsisi yazdırmak. 
3. hafta: Anlatılarda şahıs kadrosu oluşturmak. Baş kahraman, karşıt kahraman, yardımcı kahraman, sahte kahraman, bağışçı, hedef-ödül, bilge-yol göstericinin özellikleri. Örnek metinlerden konuyla ilgili okumalar yapmak. Katılımcılara uygulama yazıları yazdırmak. 
4. hafta: Anlatılan zaman, hikâyenin zamanı, kurgulanması ve özelliklerinin anlatılması. Çeşitli romanlardan konuyla ilgili metin örnekleri verilir. Katılımcılardan örnek metin yazmaları istenir. 
5. hafta: Anlatım dünyasının mekân yaratma özellikleri. Tasvir metinleri oluşturma yolları. Ünlü romanlardan mekân tasvirleri okunur. Katılımcılardan mekân tasvirleri yazmaları istenir. 
6. hafta: Anlatılardaki bakış açısı, hakim konumdaki anlatıcı, ben anlatı, o anlatı arasındaki farklar, anlatım dünyasındaki rolleri. Örnek metinler okunur, katılımcılara konuyla ilgili pasajlar yazdırılır.  
7. hafta: Öykülemeye dayalı türlerde üslup özellikleri. Farklı üslup niteliği taşıyan metinler okunur. Katılımcılara anlatacakları konuya uygun örnek metinler yazdırılır. Katılımcıların yazdığı metinlerin dil incelemesi, düzeltmeleri yapılır. 
8. hafta: Öykülemeye dayalı türlerde anlatım tekniklerinin genel özellikleri. Çeşitli hikâyelerden, romanlardan bu tekniklere uygun örnek metinler verilir, incelenir. Bu tekniklerden bazılarına uygun metin yazımı için katılımcılar yönlendirilir. 
9. hafta: Colby-Beugrand yöntemine göre hikâye yapısı analiz etme ve oluşturma. Bu yönteme göre uygulama yapılması, örnek metinlerin yazılması. 
10. hafta: Joseph Campbell, Robert Mc Kee, Linda Seger, John Turby ve Christoph Vogler’in olay örgüsü modelleri tanıtılır. Joseph Campbell’ın geleneksel kahraman kalıbının, olay örgüsü ve şahıs gruplarının özellikleri. Maceraya çağrı, sınavlar yolu ve eve dönüş olarak belirtilen yapıya uygun üretilen destan, roman ve sinema örneklerinin çözümlenmesi. 
11. hafta: Katılımcılara Campbell’ın yöntemine göre roman, film senaryosu kurgusu yazdırılır, yazılan metinler incelenir, eleştirisi yapılır. 
12. hafta: Lajos Egri’nin modelinin temel ilkeleri. Önerme, karakter, çatışma, sahne ve diyalog unsurları örneklerle açıklanır. 
13. hafta: Egri’nin modeline uygun olarak katılımcılara, piyes, senaryo, hikâye yapısı oluşturması yönünde yönlendirme yapılır. Yazılan metinler incelenir.
14. hafta: Katılımcılardan, daha önce anlatılan konulara uygun olarak önerme/konu, olaylar zinciri, anlatıcı/bakış açısı, zaman, mekân, şahıs kadrosu, üslup oluşturarak metin oluşturmaları istenir. Uygulaması yapılır. Yazılan metinlerin incelemesi, eleştirisi yapılır. 
15. hafta: Şiir dilinin temelini oluşturan metafor (istiare, eğretileme), metonimi (mecaz-ı mürsel, düz değişmece) kavramlarının Roman Jacobson’a uygun olarak açıklanması, örneklendirilmesi. 
16. hafta: Modern lirik şiirin temelini oluşturan metafor, metonimi, imge, müzikalite, metinlerarasılık kavramlarının örneklerle açıklanması. 
17. hafta: Modern Türk şiirin temelini oluşturan saf şiir, birinci yeni, ikinci yeni şiir anlayışlarının, poetikalarının açıklamaları yapılır. 
18. hafta: Şiir yazmanın temeli olarak imge oluşturmanın yolları öğretilir. Anahtar kelimeler verilerek şiir metni oluşturma şeklinde, şiir atölyesi çalışması yapılır. 

Detaylı vilgi için; ikusem@iku.edu.tr


Son Güncelleme Tarihi: Sa, 06/23/2020 - 23:14