Uzaktan Eğitim İnovasyon Sertifika Programı

Uzaktan Eğitim İnovasyon Sertifika ProgramıUzaktan Eğitim İnovasyon Sertifika Programı;

Amaç:

İnovasyon 21. yy da başarıyı belirleyecek tek ve en önemli faktör olacaktır. Önümüzdeki çeyrek asırda, bütün toplumumuzu ve özellikle üniversite gençliğini İnovasyon için optimize etmemiz gerekmektedir.

Pek çok ülkede inovasyon dersleri anaokullarına konulmaya başlamıştır. Amerika’da ve Avrupa’da inovasyon eğitimi tüm orta öğretimde ve üniversitelerde yoğun bir şekilde eğitimin içerisine giydirilmiştir.

Gençlerin ve iş dünyasının değişimi algılayabilmesi ve sürece uygun farklılık üretebilecek tarzda eğitimler geleceğin dinamiklerini belirlemek açısından oldukça önemlidir. 

Program, düşüncede verimliliği arttırarak katılımcıların inovasyon kapasitesini geliştirmeyi ve bunu yaşamlarına uyarlamalarını amaçlamaktadır.

Mevcut anlayışlarının dışında, şimdiki neslin algı dinamiklerine uygun, etki gücü yüksek yeni fikirler üretmek ve farklılık oluşturmak amaçlı bir eğitim çalışması planlanmıştır.

Ayrıca, Bu program ile katılımcıların Endüstri 4.0 ve inovasyon konusunda temel kavramlar ve güncel pratik örnekler üzerinden konu hakkındaki yeteneklerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir.

İşleyiş:

Uzaktan eğitim “İnovasyon sertifika programı” 24 Saat olarak  yapılacaktır. Eğitim İKU CATS platformu üzerinden online olarak verilecektir.

Eğitim sonunda online sınav yapılacaktır. Katılımcılara Sertifika verilecektir.

Uzaktan Eğitim İnovasyon Sertifika Programı İçeriği:

Modül-1: Teknik İnovasyon, Ürün İnovasyonu, Model İnovasyonu (8 Saat)

Eğitmen :   Dr.Öğr.Üyesi Seray Begüm Tereman

 • -İnovasyon Nedir? Neyi Kapsar?                                                 
 • -İnovasyon Kültürü ve farkındalık anlayışının dünyadaki uygulamaları
 • -Nasıl yaratıcı olunur?
 • -Yenilik üretmede çapraz eşleştirme tekniği nasıl uygulanır?
 • -Ar-Ge faaliyetleri nasıl yapılır?
 • -İnovasyon programı nasıl hazırlanır?
 • -İnovasyon modelleri nelerdir?
 • -Sosyal inovasyon nedir?
 • -Sosyal inovasyon nasıl yapılır?

Modül-2: İnovatif Fikirlerin Sistematik Yöntemlerle Oluşturulması (6 Saat)

Eğitmenler : Prof.Dr.Ali Şen ve Dr. Öğr. Üyesi Nazan Çağlar

 • Yeni bilgilerin ve bilimsel gelişmelerin fikirlere dönüşümü      
 • IFR Metodu ile Yeni Fikir Oluşturma                                       
 • İnovatif Fikirlerin Müşteri Değeri                                             

Modül-3: Fikirlerin Ürünlere Dönüşümü (6 Saat)

Eğitmenler: Prof.Dr.Ali Şen ve Dr. Öğr. Üyesi Nazan Çağlar

 • Çelişki Çözümleme                                                                
 • İş Modeli Üzerinden Çelişki Çözümü                                   
 • Yeni Ürün Özelliklerinin Üretim Süreçlerine etkisi              
 • Müşteri Değer Teklifinin Gözden Geçirilmesi                      

Modül-4: Endüstri 4.0 ve İnovasyon (4 Saat)

Eğitmen : Prof.Dr. Sinan Alçın

Yapay Zeka Artırılmış Gerçeklik, Siber Fiziksel Sistemler, Nesnelerin İnterneti, Eklemeli Üretim gibi kavramlar ile karşımıza çıkan ve yakın geleceğin temel üretim paradigmasının çerçevesini çizen Endüstri 4.0 süreci ve yoğunlaşan rekabetin olmazsa olmaz unsuru inovasyon odağı bu modülün  temel konularını oluşturmaktadır.

Uzaktan Eğitim İnovasyon Sertifika Programı Başlama Tarihi: 14 Şubat 2022

Eğitim Süresi: 24 Saat / 6 Hafta

Ücret:

 • Dışarıdan katılımcılara    600 TL
 • Öğrenciye                        300 TL
 • İKÜ Öğrencisine              200 TL
 • Kültür Koleji Öğrenci ve Velisine 150 TL

 

- Ayrıca Eğitim dışında Özel canlı bağlantı ile destek isteyenler için; Saat ücreti 300 TL,

E-posta ile destek isteyenler için; soru başına 100 TL ücretlendirme üzerinden (ayrıntılı rapor verilecektir) hizmet verilebilecektir.

 

Koordinatör: Dr. Öğr. Üyesi Nazan Çağlar

ncaglar@iku.edu.tr

0212 498 44 15     

 

İletişim;

ikusem@iku.edu.tr 

0212 498 47 31 

 


Son Güncelleme Tarihi: Çar, 01/05/2022 - 17:38