Diğer Sertifika Programları

İKÜSEM'de yer alan diğer sertifika programları şu şekildedir; İletişim Donanımları Sertifika Programı, Yönetim Becerilerini Geliştirme Sertifika Programı ve Web Tasarımı Sertifika Programı...

İletişim Donanımları Sertifika Programının Amacı

Çağımızda insan kaynaklarına verilen önem giderek büyüyor. Pekçok işyeri artık etkili insan gücü yetiştirmenin sadece teknik bilgi kazandıran tecrübe ve eğitimlerle sınırlı kalamayacağının, etkili insan olmanın, bireyin duygu, düşünce ve davranışlarına yansıyacak bir farkındalık düzeyi gerektiğinin bilincindeler. Bu program, katılımcılarda kalıcı tutumlar geliştirmeyi amaçlayan uygulamalı öğrenme metodu aracılığıyla, kendilerine ve yaşama bakışlarını yeniden yorumlamalarını sağlamayı amaçlıyor.

Eğitim sonunda katılımcıların;genel olarak insan doğası;ve farklı yaşam alanları içerisindeki iletişim biçimlerini etkileyen duygu ve davranışları ile ilgili içgörü geliştirmeleri ve yaşam kalitelerini olumlu etkileyecek tutumlar kazanmaları hedefleniyor.

Programın İçeriği

1. Modül:

 • Çalışma Yaşamında İletişim:İletişimin insan yaşamındaki önemi; iletişimin sınırları; kültür, kişilik ve iletişim ve algılama ilişkileri; işlemsel çözümleme modeli analizi ve uygulamalar.
 • Yöneticilik Uygulamalarında İletişim Becelerilerinin Rolü:Yönetici ve lider kimdir;insan yönlendirme teknikleri. Kendini tanıma; beden dili; aktif dinleme; yapıcı eleştiri; empati; çatışma yönetimi, vaka incelemeleri ve uygulamalar.

2. Modül:

Aile İçi İletişim:Aile içi iletişimin temelleri,aile iletişiminde temel gereksinimler;ebeveyn-çocuk ilişkisi/çatışmalar,çözüm önerileri;eşler arasındaki ilişkiler,çatışmalar ve çözüm önerileri;vaka incelemeleri ve uygulamalar.

3. Modül:

 • Duygusal Zeka:Duygusal zeka nedir?; insan beyni ve duygusal zeka; başarılı olmada duygusal zekanın önemi; kişisel farkındalık kavramı; duygularımızın ve duyumlarımızın farkına varma; duygu düşünce ve davranışları yönetme teknikleri.

4. Modül:

Stres Yönetimi: Stres’in tanımı ve kaynakları; stres ve insan fizyolojisi;stresle başa çıkma yolları; stres ve sağlık; rahatlama teknikleri.

5. Modül:

 • Psikodrama: Yaşantılı eğitim tekniği ile iş ve aileye yönelik uygulamalar.

Programa Kimler Katılabilir?

Konuya ilgi duyan herkes.

Programın Süresi: (50 Saat)

1. Modül:15 Saat
2. Modül:10 Saat
3 .Modül:10 Saat
4. Modül: 5 Saat
5. Modül:10 Saat

Sertifika

Programdaki derslere devam edip başarıyla tamamlayan katılımcılara İstanbul Kültür Üniversitesi Rektörü tarafından imzalanan ‘’İletişim Donanımları’’ sertifikası verilecektir.

Yönetim Becerilerini Geliştirme Sertifika Programının Amacı

Eğitimin amacı, yönetici konumunda bulunan yöneticiler ile yönetici adaylarına, çağdaş yönetim bilgi, beceri ve teknikleri konusundaki gelişmeleri aktarmak, yönetsel konularda gerekli bilgi ve becerileri kazandırmaktır.

İçerik:

 • Yönetim, yöneticilik,yönetim fonksiyonları, yöneticinin günümüzdeki rolleri
 • Yönetici açısından iletişim,bireylerarası iletişim,örgütsel iletişim
 • Yönetimde ekip (takım) çalışması,kalite çemberleri
 • Yönetimde problem çözme, karar verme
 • Yöneticilik,liderlik, liderlik yaklaşımları, koçluk ve mentorluk
 • Yönetici ve motivasyon, yönetici astlarını nasıl motive edebilir
 • Değişim, değişim yönetimi,kurumsallaşma
 • Kriz yönetimi
 • Stratejik yönetim
 • Toplam kalite yönetimi,süreç iyileştirme,sürekli gelişim
 • İnsan kaynakları yönetimi
 1.  Personel planlama,seçme ve yerleştirme
 2.  Eğitim yönetimi (ihtiyaç analizi,planlama,uygulama ve değerlendirme  çalışanların sürekli geliştirilmesi)
 3.  Performans yönetimi
 •  Bireysel performans değerlendirme
 •  Kurumsal performans değerlendirme
 1.  Ücret yönetimi
 2.  İş gören sağlığı ve iş güvenliği
 • Genel Değerlendirme

Yöntem: Düz anlatım yanında, vaka analizleri, testler ve uygulamalara yer verilecektir.

Programın Süresi:Toplam 60 Saat (10 Gün)

Programa Devam ve Sertifika: Programa %70 oranında devam zorunluluğu vardır. Program sonunda yapılacak sınavda başarılı olanlara sertifika verilecektir. Başarılı olamayanlara katılım belgesi verilecektir.

Web Tasarımı Sertifika Programının Amacı

Bilgi çağında yaşıyor olduğumuz artık tartışmasız bir gerçek. Bu çağın en büyük buluşu olan Internet ise, hayatımızın her alanına girdi bile. Firmalar web siteleri aracılığıyla milyonlarca kişiye ulaşıyor, günün 24 saati tüm dünyaya hizmet verebiliyorlar. Web Tasarımcıları ise, kurumların Internet üzerinde görünen ve hizmet veren yüzünü hazırlayıp yönetiyorlar. Bu eğitimin amacı, profesyonel ve etkili Web tasarımı yapabilmek için gerekli olan bilgi ve birikimi, pratik bilgi ve örnek uygulamalar ile katılımcılara kazandırmaktır.

Eğitime Kimler Katılabilir?

Temel düzeyde bilgisayar bilgisine sahip olan herkes bu eğitime katılabilir.

Eğitim İçeriği

TEMEL BİLGİLER

 • Web Tasarımı Eğitimi Hakkında Bilgi
 • İnternet ve Web Kavramları
 1. Internet ve WWW
 2. Sunucu ve İstemciler
 3. URL, İsim Hakları
 4. Protokoller: HTTP, FTP
 5. Web Sunucuları’nın Kullanımı
 • Güncel Internet Teknolojileri
 1. HTML, Dynamic HTML, XHTML
 2. ASP, ASP.NET, PHP, ColdFusion, CGI
 3. JavaScript, Java Applet’ler
 4. Flash
 5. HTML
 • Web Temelleri
 • HTML Temelleri
 • Sayfa İçeriği ve Metin Formatlama
 • HTML etiketleri
 • Resimler ve Bağlantılar
 • Tablolar
 • Meta Tagler
 • Frontpage ile HTML

DREAMWAEVER

 • Site Oluşturmak, Siteye İçerik Eklemek
 • Bağlantılar Oluşturmak
 • Tablolar
 • CSS
 • Formlar
 • Çerçeve Kullanımı
 • Davranışlar 

 PHOTOSHOP

 • Pixel ve Çözünürlük Kavramları
 • Photoshop Özellikleri
 • Katmanlar
 • Buton Hazırlama
 • 3 Boyut Efektli Yazılar
 • Renklendirme 
 • Filtreleri ve Efektler
 • Renk Modları
 • Kayıt İşlemleri ve Formatları 
 • Grafiklerle ve Resimlerle Sayfa Tasarım

FLASH

 • Metin ve Grafikler
 • Katmanlar ve Zaman Çizgisi
 • Maskeler
 • Semboller, Kütüphaneler
 • Animasyonlar
 • Doküman Yapısı
 • Eylemler ve ActionScript
 • Navigasyon Butonları
 • Ses
 • Yayın
 • Swish Kullanımı

WEB SİTESİ YAYINLAMAK

 • Internet Ortamında Site Yayınlamak
 • Sitelerin Güncellenmesi

Program Süresi: 64 Saat


Son Güncelleme Tarihi: Çar, 07/18/2018 - 15:52