"Kapsam Sıralamaya Liderlik Etmek" Eğitimi

“Sorgulama ve Kavram Temelli Yüksek Seviye Yapı 3.0 Uyum”

K-12  düzeyinde genelde öğrencilerin kavramsal yanılgıları, hataları ve öğrenme boşlukları; okuduğunu anlamama, sebep – sonuç ilişkisi kuramama, kavramlar arasında bağlam kuramamalarıdır. Bu hatalar ve öğrenme boşlukları; yıllar ve seviyeler arasında daha yüksek kalıcı risklere sebep olmaktadır. Pre – K/12 düzeyinde kapsam ve sıralama, öğretimsel boşlukları yok edip, yılları ve seviyeleri akademik olarak dengeleyip, hizalamalıdır. Bu referansla bu programdaki odak noktalarımız;

 • Okuma 
 • Yazma
 • Dinleme – İzleme  
 • Konuşma

* Akademik Bloklar üzerinde yoğunlaşmaktır.

Örnek Uygulamalar; Pre – K/1-4 ve K/5-8 Dil Kapsam ve Sıralaması Haritası (Öğrenme Haritaları)

Programın Amacı: K – 12 düzeyinde kavram yanılgısı, MEB kazanımlarıyla alternatif müfredatların entegrasyonu, programın rafine hale getirilerek K/1-4 ve K/5-8 yılları arasında uyum, denge ve ara yüzlerde denklik ile öğrenmenin sınırlarını belirlemektir.

Program İçeriği:

 • Kazanımları Açmak ve Filtrelemek (Kapsam, Dizin, Süreklilik, Denge, Ölçek ve Kapasite)
 • Kavramsal Yanılgıları ve Olası Hataları Tespit Etmek ( Örn: Okuma Hataları; Atlama, Ekleme, Yer Değiştirme, Ters Çevirme vb.)
 • Boşlukları Tespit Etmek
 • Tekrarları Rafine Etmek
 • İhtiyaç Duyulan Detay Miktarı
 • Müfredatı Hizalamak
 • Yatay İç – Dış Uyum = Yatay ve Dikey Hareket Etme Yolları ®
 • Dikey İç – Dış Uyum = Yatay ve Dikey Hareket Etme Yolları ®
 • Konuların, Temaların, Alanların ve Kavramların Kombinasyonu
 • Kapsam Sıralamada 10 Teknik®
 • Müfredatı Görüntüleme®
 • Guidebook to Examine School Curricula – Okul Programı İnceleme Kılavuzu ®
   

Program Tarihi: .../.../2022
NOT: % 25 Teori, % 75 Uygulama ve Tasarım Odaklı Çalışma
Program Koordinatörü:
Öğr. Gör. Zafer Erkoç
0532 238 18 39 - z.erkoc@iku.edu.tr


Son Güncelleme Tarihi: Çar, 04/13/2022 - 11:28