İş Hukukunda Uzman Arabuluculuk Eğitimi

İş HukukuProgramın Amacı
Teorik eğitim ve uygulama eğitimi sonucunda arabulucuların; işçi ve işverenin yasal hakları doğrultusunda arabuluculuk sürecini yönetme, işçi ve işverenin yasal haklarını bilerek hareket edip etmediğini değerlendirmek suretiyle avukattan veya uzmandan yardım almalarını sağlama ya da süreci sonlandırma konusunda gerekli yeterliliğe sahip olmaları amaçlanmaktadır.

Katılımcılar
İş hukukunda arabuluculuk faaliyetinin yürütülmesi ile ilgili teorik ve pratik bilgileri içeren arabuluculuk uzmanlık eğitimini sicile kayıtlı arabulucular alabilir.

Süresi / Ücreti
Eğitim toplam süresi 36 saattir. 

Eğitim Ücreti 1.620.- TL’dir (KDV Dahil). 

Kesin Başvuru Sırasında İstenecek Belgeler

 • Arabuluculuk Belgesi veya Arabulucu Kimlik Kartı’nın aslı ve fotokopisi
 • Nüfus Cüzdanının aslı ve fotokopisi
 • 1 Adet vesikalık resim

Eğitim İçeriği

 • İş Hukukunda Uzman Arabuluculuğa İlişkin Teori Eğitimi Konuları
 • İş Hukukunda Arabuluculuk
 • İş Hukukunda Dava Şartı Olarak Düzenlenen Arabuluculuk Süreci
 • İş Hukukunun Temel Kavramları
 • İş Sözleşmesi Ve Türleri
 • İşçinin Borçları
 • İşverenin Borçları
 • İşçi Ücreti ve Ekleri
 • Fazla Çalışma Ve Fazla Sürelerle Çalışma
 • Yıllık Ücretli İzin Hakkı ve Diğer İzin Ve Tatiller
 • İşçi Ve İşveren Alacaklarına Uygulanacak Faiz Çeşitleri
 • İşçi Ve İşveren Alacaklarında Uygulanacak Kesintiler
 • İş Sözleşmesinin Sona Ermesi
 • İşe İade ve Sonuçları
 • İş Sözleşmesinin Sona Ermesinin Sonuçları
 • Sendikal Güvenceler
 • Toplu İş Sözleşmesi

İş Hukukunda Uzman Arabuluculuğa İlişkin Uygulama Eğitimi Konuları

 • Kıdem Tazminatı Alacağına İlişkin Uyuşmazlık Senaryosu 
 • İhbar Tazminatı Alacağına İlişkin Uyuşmazlık Senaryosu
 • Kötü Niyet ve Ayrımcılık Tazminatı Alacağına İlişkin Uyuşmazlık Senaryosu
 • Fazla Mesai Uyuşmazlık Senaryosu
 • Ücret ve Asgari Geçim İndirimi Alacağı Uyuşmazlık Senaryosu 
 • Ulusal Bayram ve Genel Tatil Alacakları ile Hafta Tatili Alacağına İlişkin Uyuşmazlık Senaryosu o Yıllık Ücretli İzin Alacağı Uyuşmazlık Senaryosu
 • Toplu İş Sözleşmesinden Kaynaklanan Alacaklara İlişkin Uyuşmazlık Senaryosu
 • Rekabet Yasağına Aykırılık ve Sır Saklama Yükümlülüğüne İlişkin Uyuşmazlık Senaryosu
 • Mobbing ve Buna Bağlı Tazminat Taleplerine İlişkin Uyuşmazlık Senaryosu
 • İşe İade ve Sonuçlarına İlişkin Uyuşmazlık Senaryosu (Çalıştırılmayan Süre Ücreti, İşe Başlatmama Tazminatı Hesaplamaları ve Fark Alacaklar)
 • Sendikal Tazminata İlişkin Uyuşmazlık Senaryosu
 • İş Kazasından Kaynaklanan Maddi- Manevi Tazminat Taleplerine İlişkin Uyuşmazlık Senaryosu
 • Deniz İş Kanunu, Basın İş Kanunu ve Türk Borçlar Kanunu’na Tabi Alacaklara İlişkin Uyuşmazlık Senaryosu
 • Arabuluculuk Büroları ile İrtibat Kurulması
 • UYAP Arabulucu Portalının Kullanılması
 • Tarafların Arabuluculuk Toplantısına Daveti
 • Arabuluculuk Süreci ile İlgili Tutanakların ve Son Tutanağın Yazım Usul ve Tekniği


Eğitim Koordinatörlüğü
Alteram Arabuluculuk ve Uyuşmazlık Çözüm Merkezi
Av. Arb. Çağlayan ORHANER DÜNDAR

Açık Adres: Yeşilköy Mah. Mahmut Şevket Paşa Cad. No: 5 Bakırköy-İstanbul 
E-mail: caglayandundar@alteram.com.tr 
İletişim telefonu: 0530 5987264 

Eğitim Başlangıç Tarihi: 24/08/2020

18 saat teori
18 saat uygulama
36 saat toplam ders saati

Ödeme Bilgileri:
İş Bankası, Şube kodu: 1396, Hesap No: 19742
IBAN NO : TR07 0006 4000 0011 3960 0197 42
İstanbul Kültür Üniversitesi ArGe Hesabı 
(Sürekli Eğitim Merkezi ibaresi eklenecektir)