Yetişkin Eğitimi ve Kalite Politikamız

T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi yaygın eğitim ve öğretim için Öğrenme Hizmetleri Prensiplerimiz ve Kalite Politikamız:

1.    Öğrenen ve paydaş odaklıyız.

Sürdürülebilir başarı için öğrenenlerimizin ve ilgili tarafların güveni ve beklentileri önceliğimizdir.

2.    Liderlik prensibini benimseriz.

İlgili tarafların ve öğrenenlerin ihtiyaçlarına, iş hedeflerine ulaşabilmeleri için Öğretimsel Tasarımlarımızla koçluk yaparak ve yetkinliklerini yönlendirerek kurumsal sinerjilerine katkı sağlarız.

3.    Kişilerin Katılımı prensibini benimseriz.

Üniversitemizin ve Sürekli Eğitim Merkezimizin insan kaynağından, bilgi ve tecrübelerinden yararlanarak iç ve dış paydaşlarımıza potansiyeli performansa çevirecekleri ürün ve hizmetler sunarız.

4.    Proses Yaklaşımını benimseriz.

Ulusal ve uluslararası yetişkin eğitim programlarını ilgili paydaşlarımızın bağlantılı süreçlerine etki oluşturan ürün ve hizmet tasarımlarımızla merkezimizin performansını Kalite Yönetim Sistemleri doğrultusunda optimize eder, merkezimizi geleceğe taşırız.

5.    İyileştirme prensibini benimseriz.

Merkezimizin mevcut performans seviyesini koruyabilmek ve iyileştirmek için tüm yetişkin öğretimi ürün ve hizmetlerimizi, dünyaca kabul görmüş Endüstri 4.0 gibi yaklaşımlarla senkronize ederek tasarlar ve sürekli gelişimini hedefleriz.

6.    Delile dayalı karar verme prensibini benimseriz.

İlgili paydaşların öğretimsel ihtiyaçları doğrultusunda veri ve bilgiye dayalı öğretimsel kararlar bazında yetişkin eğitimi ürün ve hizmetleri tasarlarız.

7.    İlişki yönetimi prensiplerini benimseriz.

İlişkilerimizi, tüm paydaşlarımızın performansını etkileyen ve verimliliğini yükselten öğretimsel içeriklerimiz, yol gösteren anlık bildirimler ve sürekli iletişim içerisinde bulunulan ekip çalışmalarıyla sinerji yaratarak sürdürülebilir bir başarıya ulaştırmayı hedefleriz.

Yukarıda saydığımız prensipler doğrultusunda;

  • Tüm yasal ve uygulanabilir şartları yerine getireceğiz.
  • Eğitim ve Kalite hedefleri oluşturarak, sürekli iyileştirmeyi sağlayacağız.
  • İç ve dış paydaşlarımızın yetişkin eğitimi konusundaki ihtiyaç ve beklentilerine karşı duyarlı olacağız.
  • Ulusal ve uluslararası yetişkin eğitim programlarını izleyerek merkez olarak sürekli güncel eğitim hizmeti vereceğiz.
  • Yetişkin eğitim süreçlerinizde oluşan veya oluşabilecek uygunsuzlukları azaltacağız.
  • Öğrenenlerimizin sorgulayan, dönüşümlü düşünen ve iş performanslarındaki yetkinliklerine katkı sağlayacağımız dinamik programlar geliştireceğiz.
  • Yetişkin öğretim faaliyetlerimizin kalitesinden biz sorumluyuz, ancak faaliyetlerimizin kalitesini öğrenenlerimiz ve paydaşlarımız değerlendirecektir.

T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi
Sürekli Eğitim Merkezi
Yönetim Kurulu ve Çalışanları


Ref: ISO 9001:2015 5.2. Politika
7.5. Dokümante Edilmiş Bilgi BSI 29990    4.2. Strateji ve İş Yönetimi
 


Son Güncelleme Tarihi: Per, 11/15/2018 - 16:04