Farklı Yeteneklere Sahip Öğrenciler için Uzaktan Öğretimde Farklılaştırma Eğitimi

Merkezi Fikir: Merak ile ilham, öğrenme açısından güçlü katalizörlerdir.

Farklı Yeteneklere Sahip Öğrenciler için Uzaktan Öğretimde Farklılaştırma EğitimiBu eğitimin sonunda katılımcılar;

Bilecekler:

 • Farklılaştırılmış öğretimin özelliklerini
 • Farklılaştırılmış öğretimin bileşenlerini
 • Farklılaştırma, zenginleştirme ve hızlandırma kavramlarını
 • Anahtar ve bağlantılı kavramların farklılaştırmada konumlandırılmasını
 • Disiplinlerüstü müfredatla farklılaştırmayı köprülemeyi
 • Farklılaştırılmış ölçme ve değerlendirme tekniklerini

Anlayacaklar:

 • Farklılaştırılmış öğretim dinamiktir.
 • Farklılaştırılmış öğretim, içerik, süreç ve ürün açısından farklı yaklaşımlar sağlar.

 

Yapacaklar:

 • Farklılaştırılmış bir ders planı yapacaklar.
 • Farklılaştırılmış etkinlikler tasarlayacaklar.

Program

 • Farklılaştırma Nedir? Ne Değildir?
 • Farklılaştırmanın Beş Anahtarı
 • Farklılaştırmayı Yönlendiren Yedi İlke
 • Tasarım Odaklı Düşünme İle Farklılaştırma (Düşünme Süreçlerine Yolculuk)
 • Öğrencilerimizi Tanımak
 • Nasıl Planlayacağız? Farklılaştırmada sorgulama, eylem ve dönüşümlü düşünme boyutu
 • Farklılaştırılmış Sınıfta İş Başında “Müfredatı ve Öğretimi Planlama”
 • Müfredatı Bilmek- Kavram Temelli Müfredat
 • Disiplinlerüstü Temaları Farklılaştırmada Kullanmak
 • Farklılaştırmada Derse Özgü Beceriler (ATL)
 • Farklılaştırılmanın Boyutları ile ATL Becerilerinin Entegre Edilmesi
 • Öğrenci Düşüncesine Aracılık Etmek ve Öğrencilerde “Özne Olma” Yeterlilik Duygusu Yaratmak
 • Sorgulama Seviyeleri
 • Öğretimin Farklılaştırılması
 • Farklılaştırmanın Öğeleri
 • Farklılaştırma İçin Belirli Stratejiler ve Hamleler (Sınıf Düzeylerine Yönelik Önerilen Farklılaştırma Stratejileri)
 • Farklılaştırılmış Sınıflarda Ölçme ve Değerlendirmeye Farklı Merceklerle Bakmak
 • Öğrenme Olarak Değerlendirme-Öğrenme İçin Değerlendirme-Öğrenmenin Değerlendirilmesi
 • Amaç-Ölçme- Yorum-Kullanım (Kavramsal Yanılgıları, Muhtemel Hataları Sil-Süpür Tekniği)
 • Farklılaştırmada (L-KPI) Öğrenmenin Anahtar Performans Göstergelerini Kullanmak (ATL- Taksonomi)
 • Farklılaştırmada Eş Zamanlı İleri ve Geri Bildirim Teknikleri
 • Anlama Odaklı Farklılaştırılmış Materyal ve Etkinlik Tasarlamak

Farklılaştırma Kontrol Listeleri- Dönüşümlü Düşünme Günceleri

1- Sınıf Ortamı
2- Ders Tasarımı ve Programı
3- İzleme Amaçlı Değerlendirme (Öğrenme için değerlendirme)
4- Bireysel Farklılıkları Gözeten Eğitim Düzenlemeleri

Eğitimin Ücreti: 1000 TL + KDV
Eğitim Tarihleri: 
İstanbul Kültür Üniversitesi Sürekli Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi
Ataköy Kampüsü, Bakırköy 34156 – İstanbul
Tel: (0212) 498 46 67 – 0212 498 47 31
Öğretim Görevlisi Zafer ERKOÇ, 05322381839, z.erkoc@iku.edu.tr, ikusem@iku.edu.tr, www.iku.edu.tr

 


Son Güncelleme Tarihi: Çar, 07/28/2021 - 17:07