GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI

Girişimcilik Eğitimi Sertifika ProgramıSertifika Programının Amacı

Bu program, katılımcıların kendi girişimci kapasitelerinin farkındalığını artırmanın yanı sıra, iş yaşamlarında kolaylıkla uygulayabilecekleri, “girişimcilik” yöntem ve becerilerini geliştirmelerini sağlamayı amaçlamaktadır. Katılımcılar, yeni kurulmuş bir girişimin gerçek dünyada karşı karşıya kaldığı baskıları ve sorunları tanırken, bu baskıları giderecek yol, yöntem ve araçları öğreneceklerdir. Bu bağlamda katılımcılar, bir ekip çalışması doğrultusunda bir iş fikrini şirkete dönüştürmek için tüm kaynaklardan yararlanmayı, kendi iş modellerini ve iş planlarını geliştirmeyi deneyimleyebileceklerdir. 

Program, teori ve uygulamanın birlikte yürütüleceği, kişisel ya da takım çalışması egzersizlerini kapsamaktadır. Bu doğrultuda, iş modeli üretiminden başlanarak dünyanın önde gelen şirketlerinin kullanmakta olduğu test edilmiş, güçlü ve uygulanabilir araç ve tekniklerin de bilgilendirmesi sağlanacaktır. 

Girişimcilik Eğitimi Sertifika Programı İçeriği:
28.01.2019: Saat: 10.00 – 17.00
İŞ MODELİ TASARLAMA -  Eğt: Murat Tortopoğlu 

 

 • Girişimci Aklı (Mindset) ve Girişimcilik Ekosisteminde Fırsatlar 
 • İş Planı mı- Tasarım İş Modeli mi
 • Yaratıcı Fikir Geliştirme: Fikir Oluşturma Ve Geliştirme Stratejilerini Tanıma
 • İş Fikrinden Pazara: Pazarın Analizi
 • Gerçek Müşteri Değer Önerisini Oluşturma
 • İş Modeli Kanvası 
 • Prototipleme
 • Ürün / Pazar Uyumu Validasyonu (Product Market Fit Validation), Müşteri Keşfi
 • Girişimcilik Tasarımı Workshop


29.01.2019: Saat: 10.00 – 17.00
PAZARLAMA -  Eğt. Murat Atilan

 

 • Girişim Stratejisi
 • Pazar, Sektör ve Rekabetin analizi
 • Pazarlama Stratejisi
 • Büyümenin Kaynağı
 • Pazarın Segmentasyonu, İç Görü Geliştirecek Pratik Yöntemler
 • Hedef Kitle ve Marka Konumlandırması
 • Pazarlama Bileşenleri
 • Pazarlama Planının Oluşturulması
 • Satış Tahminleriniz Ne Kadar Gerçekçi?
 • Dijital Pazarlamada Growth Hacking Teknikleri
 • Pazar Analizi ve Pazarlama Planı Workshop
   

FİNANSAL YÖNETİM ve TAHMİNLEME 
Eğt. Prof. Dr. Müge Çetiner
30.01.2019     Saat: 10.00 – 17.00

 

 • Girişimcilik Muhasebesi
 • Finansal Kavramlar
 • Gelir Gider Tablosu Aylık
 • Break-even Noktasına Geliş
 • Genel Giderler ve Harcamalar
 • Satış Tahminleme ve Gelir Akışı
 • Nakit Planlaması ve Yönetimi
 • Stok Planlaması ve Yönetimi
 • Alacak Planlaması ve Yönetimi
 • Vergi ve Uygulama Örnekleri
 • Banka Kredileri
 • Kredi Başvuru Dosyası Hazırlığı
 • Finansal Tabloların Pratik Kullanımı Workshop


YATIRIMCILARA ETKİLİ SUNUM TEKNİKLERİ: Ömer Çam
31.01.2019    Saat: 10.00 – 17.00

 • Yatırımcı Sunumun Amacı.
 • Yatırımcı Neye Bakar? Asansör Konuşması- Pitching
 • Sunum Kaygısını Aşabilme
 • Etkili Bir Sunumu Yapabilmenin Yol Haritası
 • Sunum Hazırlığı ve Aşamaları
 • Görsel Araçların Kullanılması
 • Giriş Bölümü
 • Gelişme Bölümü
 • Sonuç Bölümü
 • Konuşmacının Liderlik Rolü
 • Etkin İfade Becerileri ve Beden Kullanımı
 • Anahtar Kelimeleri Kullanılması.
 • Soruları cevaplama
 • Beklenmeyeni Yönetme
 • “High Concept Pitch” Nasıl Olur, Örnekleri.
 • Çeşitli Sunum Örnekleri ve Analizi
 • Yatırımcı Sunumu Workshop

GİRİŞİMCİLİK HUKUKU
Eğt. İKU Hukuk Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi P. Çağla Kandıralıoğlu
01.02.2019    Saat: 10.00 – 13.00

 

 • Neden Avukatın İlk Günden İtibaren Olması Lazım?
 • Şirketi Ne Zaman Kurmanız Lazım?
 • Anonim Şirket mi Limited Şirket mi?
 • Fikri Mülkiyet Korunması- Patent Başvurusu – Telif Hakkı
 • Şirket Ana Sözleşmesi – Ortaklar Arası İlişkiler
 • Vesting – Reverse Vesting
 • Sözleşmeler: Müşteriler, Tedarikçiler, Çalışanlar, Alt Yükleniciler (Yazılım Geliştirme)
 • İyi Niyet Mektubu, Gizlilik Sözleşmesi, Ortak Girişimler
 • Yatırım Süreci: Şirket Değerlemesi, Yatırım Alma


5.    GİRİŞİMCİNİN YETENEK SETİ  Eğt: Murat Atilan
Saat: 14.00 – 17.00

 

 • Girişimi Yönetmek ve Girişimcilerin Yönetmesi Gereken Ana Yönetsel Meseleleri Ayırt Etmek
 • Takım Kurma ve İnsan Kaynağı Yönetimi
 • Mentörlukten Faydalanmanın Önemi. Nasıl İyi Mentee (Protégé) Olunur?
 • Girişimcinin Verimlilik Araçları
 • Program Sonu Wrap-Up


Girişimcilik Eğitimi Sertifika Programı Tarihi:

28 Ocak – 01 Şubat 2019    (5 gün) Saat: 10.00 – 17.00
13 Mayıs- 17 Mayıs 2019   (5 gün) Saat: 10.00 – 17.00

Programa Kimler Katılabilir?

 • İş hayatına yenilikçi bir bakış açısı ile yaklaşmak isteyenler
 • Kendi işini kurmak isteyen girişimciler
 • Yenilikçi hedeflerle rekabet gücünü artırmak isteyen KOBİ’ler ve Girişimler
 • Girişimcilik kültürü ile değer yaratmak isteyen kâr amacı gütmeyen sivil toplum örgütleri ve kamu kuruluşları
 • Üniversiteden mezun ya da son sınıfta okuyan girişimci adayları


Program Çıktıları: Girişimcilik Sertifika Programı’nı tamamlayanlar; girişimciliğin temel kavramlarını özümsemiş, yaratıcı, yenilikçi, iş fikirleri üretebilen, bu iş fikrini projeye dönüştürebilen, projeye dönüşen iş fikrini yönetebilen, iş fikri ile ilgili iş planını rahatlıkla yazabilen, girişimi için gerekli olan temel finans bilgilerini kavramış, iş fikrinin ihtiyaç duyduğu finansal kaynaklara ve yatırımcılara nasıl ulaşacağını öğrenmiş ve iletişim becerileri güçlenmiş birer girişimci adayı olacaklardır. 

Katılımcı ücreti: 2700 TL+KDV
İKU öğrenci ve mensupları: 2000 TL+KDV

 


Son Güncelleme Tarihi: Per, 12/27/2018 - 16:22