Bütçe ve Planlama Yönetimi Sertifika Programı

bütçe planlama
Eğitim Başlangıç Tarihi  
Program Dili Türkçe
Eğitimin Ücreti 1750 TL
Eğitim Saatleri Cumartesi - Pazar (12.00-14.00)
Kontenjan 40 kişi ile sınırlıdır...

Programın Amacı

Şirketler de her departman, organizasyon yapısı içerisinde; yetki ve sorumlulukları belirlenmiş olarak, iş planlarına uygun olarak çalışması gerekmektedir. Bu çalışmaların; şirkete ve çalışanlarına fayda yaratması için, kordineli-verimli-akışkan bir sistem içerisinde olması gerekmektedir.

Çalışma hayatından bakış açısı ile; İnşaat, Proje,Gayrimenkul Geliştirme şirketlerinde, birimler arası plan-bütçe-nakit akışı çalışmalarının hazırlık ve uygulama evreleri ile ilgili eğitim verilecektir. 

Kimler Katılabilir

Mühendislik, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Öğrencileri, Diğer Fakülte Öğrencileri, Mezun Öğrenciler, Yüksek Lisans Öğrencileri, İnşaat ve Gayrimenkul Geliştirme, Proje Yönetim şirketleri; Bütçe ve Planlama, Teknik Ofis, İş Geliştirme, Teklif Hazırlama, Şantiye Birimleri, Raporlama Yapan Birimlerde Çalışanlar

Öğrenme Çıktıları    

Bütçe ve Planlama Yönetimi Sertifika Programını tamamlayan katılımcılar;

 • Plan-Bütçe-Nakit Akışı hazırlık ve uygulama süreçleri konusunda bilgi sahibi olacaktır.
 • Stratejik Planlama, Kurumsal Yapı, Organizasyon, Vizyon, Misyon, İş Tanımları, Uzun ve Kısa Vadeli Plan çalışmaları konuların da bilgi verilecektir.
 • Ekonomik Gerçekleşmeler, Makro Ekonomik Göstergeler, Ekonomik Parametrelerin oluşturulması konusunda bilgi sahibi olacaklardır.
 • Genel Muhasebe, Tek Düzen Hesap Planı Kodlaması, Vergi, SSK konularında;  konularında bilgi verilecektir.
 • Departmanların çalışmaları, çalışma teknikleri, plan çalışmaları ve bütçe süreçlerine katkıları konusunda bilgi sahibi olacaktır.
 • İnşaat Sektörü Bilgi Teknolojileri Süreç ve İş Uygulamaları konusunda bilgi sahibi olacaktır.
 • Şantiye, İş geliştirme ve Teknik Ofis departmanlarının çalışmaları ve bütçe süreçlerine katkısı konusunda bilgi sahibi olacaktır.
 • Bütçe Süreçleri, Bütçe Kodlamaları, Muhasebe-Bütçe Kodlaması eşleştirmesi, tüm departmanların ortak bir dil kullanması konusunda bilgi verilecektir.
 • Bütçe süreçlerinde gider kalemlerinin ayrımı, şantiye/merkez genel gider ayrımı konularında bilgi verilecektir.
 • Fiili ve plan verilerinin okunması, ilgili departmanlardan iş süreçleri ile ilgili veri alınması, veri tabanı oluşturulması,  departmanlar arası kordinasyonun sağlanması, birimler arası senkronizasyon konularında bilgi verilecektir.
 • Raporlamalar, Analizler, Üst Düzey Raporlamaları, Fizibilite Çalışmalarına Destek, Aylık Gelir-Gider Raporlamaları, Düzenli Raporlamalar, TL/US$ bazında raporlamalar konularında bilgi sahibi olacaktır.
 • Revize Bütçe Çalışmaları, Yeni Dönem Bütçe Çalışmaları konusunda bilgi verilecektir.

İÇERİĞİ:

 • Bütçe-Plan-Nakit Akışı.
 • Organizasyon, Stratejik Planlama, Vizyon, Misyon, Uzun ve Kısa Vadeli Plan.
 • Ekonomik Gerçekleşmeler, Makro Ekonomik Göstergeler, Parametreler
 • Genel Muhase, SSK, Vergi konuları.
 • Tek Düzen Hesap Planı Kodlaması, Bütçe Kodlaması, Ortak Dil Oluşturulması.
 • Bütçe Süreçleri.
 • Bilgi Teknolojileri ve İş Uygulamaları.
 • Şantiye, İş Geliştirme, Teklif Hazırlama, Teknik Ofis Çalışmaları.
 • Departmanların Çalışmaları, Kordinasyon ve Senkronizasyon.
 • Şantiye, Merkez Ayrımı.
 • Raporlamalar, Analizler.

NORMAL ÖRGÜN ÖĞRETİMDE OLMAYIP BURADA SAĞLANAN FIRSAT VE ÖĞRETİLER NELERDİR: Bütçe ve Planlama Yönetiminin, neden ve nasıl yapıldığı, hazırlık ve uygulama safhaları konusunda katılımcılara bilgi verilecektir. 
Ülkemizin önde gelen şirketlerinde Bütçe ve Planlama departmanlarında yönetici olarak çalışmış, 30 seneye yakın çalışma hayatı ve bilgi birikimi olan eğitmen tarafından 3 aylık bir bilgi-eğitim verilecektir. 
Ayrıca; ülkemizin önde gelen şirketlerinde üst düzey yönetici, departman yöneticisi olarak çalışmış ve/veya halen çalışan uzman kişiler de bu sertifika programına uzman oldukları konularda destek vereceklerdir.


PROGRAMA NİYE KATILMALIYIM: Katılımcılar; iş hayatına geçtiklerinde; şirketlerin, organizasyonları, çalışma yöntemleri, Bütçe ve Planlamanın gerekliliği konularında bilgi sahibi olacaklardır.
Dolayısıyla; çalışacakları şirketlere daha kolay uyum sağlayacaklar, işlerin nasıl planlandığı, uygulandığı ve birimler arası bilgi akışı ve sistemli çalışma konularında, bilgi sahibi olarak daha hazırlıklı olacaklardır. Ayrıca kullanılan literatüre daha çabuk adapte olacaklardır.
 


Son Güncelleme Tarihi: Sa, 10/25/2022 - 10:40