Misyon, Vizyon ve Hedefler

İKÜSEM NİYE VAR?

Yaşamın her alanındaki çağdaş bilgiyi,Türk kültürüne özgü değerlerle bütünleştirerek,bireyler ve işletmeler üzerindeki somut etkisi ölçülebilen gelişim ve değişimlere öncü olmak için varız...

Pusula üzerindeki misyon yazısını gösteren okİstanbul Kültür Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi'nin ( İKÜSEM ) misyonu ülke ekonomisinin gelişiminde etkin rol oynayan üretim ve hizmet sektörlerinin yerel ve uluslararası pazardaki rekabet gücünün belirleyici faktörleri olan;

-Dünya standardında ekonomik ve çevreye duyarlı hizmetler sunmak,
-Bu hizmetlerin gerçekleştirilmesi için,fiziksel altyapı,çalışma ortamı ve donanım gerekliliklerini sağlamak konusunda müşterilerimizin yönetim geliştirme temelli kurumsal ihtiyaçlarına;bilgi,beceri,yöntem ve deneyimlerimizle özgün çözümler sunmak ve rakabet başarısında köprü olmaktır.

Referans: ISO 9001:2015 5.1. Liderlik Taahhüt
5.2. Müşteri Odağı
7.5 Dokümante Edilmiş Bilgi
BSI 29990 4.2. Strateji ve İş Yönetimi

Pusula üzerindeki vizyon yazısını gösteren okİstanbul Kültür Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi'nin ( İKÜSEM ) vizyonu bireysel ve kurumsal yapılanmaya kalıcı katkıda bulunan, toplumun gelişimi için sosyal sorumluluk üstlenen, ulusal ve uluslararası düzeyde rekabet edebilen bir eğitim merkezi olmak...

İKÜSEM 2005 Kasım ayında aktif olarak özellikle İstanbul’un Avrupa ve Anadolu yakasında hizmet vermeye başlamıştır.Kuruluş amacı ve misyonu gereği;

  • Eğitim,
  • Danışmanlık,
  • Araştırma ve
  • Yayın alanlarında faaliyet göstermektedir.


İKÜSEM ’in eğitimci ve danışman kadrosu, İstanbul Kültür Üniversitesi içinden ve dışından, konusunda uzman, sadece akademik bilgiye değil iş yaşamı tecrübesine de sahip kişilerden oluşmaktadır.Çünkü bizim amacımız katılımcılara eğitim aldıkları konularda iş yaşamında kullanabilecekleri, sorun çözebilecekleri uzmanlık bilgisi kazandırmaktır.Bu nedenle eğitim programlarımızı vaka çalışmaları, oyunlar ve değişik uygulamalarla zenginleştiriyoruz. Programlarımızın içeriğini oluştururken de iş yaşamının beklentilerinden, sorun ve önceliklerinden, çalışanlarda aradıkları niteliklerden yola çıkıyoruz. Özetle kuruluş amacımız hem eğitim alan kişilere ‘istihdam edilebilir’ niteliklerini ve yetkinliklerini artıracak beceriler kazandırmak, hem de iş yaşamının nitelikli personel ihtiyacını karşılamasına yardımcı olmak.

Referans: ISO 9001:2015 5.1. Liderlik Taahhüt
5.2. Müşteri Odağı
7.5 Dokümante Edilmiş Bilgi
BSI 29990 4.2. Strateji ve İş Yönetimi

Elmaya saplanmış ok
  • Yaygın Eğitimde İKÜ nün güçlü olduğu sektörlerde (Eğitim, Perakende, Bankacılık) Uluslararası kaynak ihtiyaçlarımızı ve yetkin öğretim kadro havuzumuzu 3 katına çıkarılması
  • Entelektüel envanter sonucu tespit edilecek potansiyel alanlarda odak noktası belirleyip o alanlara yönelmek.
  • Yaygın Eğitim pazarlama stratejilerinin belirlenmesi, gerekirse danışmanlık alınarak, Strateji biriminin üreteceği hedef çerçevesinde pazarlama ve satış faaliyeti yürütülmesi
  • Her yıl katlanarak uluslararası kaynakların 3 Katına çıkarılması,
  • Öğretim Elemanı havuzunun 3 katına çıkarılması,
  • Pazarlama ve Satış Ekibinin Kurulması

Referans: ISO 9001:2015 6.2. Kalite Amaçları ve bunlara erişmek için planlama
7.5. Dokümante Edilmiş Bilgi
BSI 29990 3.3. Öğrenme Hizmeti Sağlama
4.2. Strateji ve İş Yönetimi
4.7. İletişim Yönetimi
4.8. Kaynakların tahsisi


Son Güncelleme Tarihi: Pt, 11/21/2022 - 12:55