Hakkımızda

İstanbul Kültür Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (İKÜSEM) örgün eğitim dışında, kuruluşların tüm eğitim ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulmuş, teorik ile pratiği birleştiren yaklaşımla konuları ele alan ve işleyen bir eğitim anlayışı ile hizmet vermektedir. Ülkemizde gelişmiş ülkelerle kıyaslandığında; çalışanlara yıl boyunca verilen eğitimlerin yeterli düzeyde olmadığı bilinen bir gerçektir.

Bilindiği gibi işletmelerin en önemli kaynağı ‘’insan kaynağı’’ dır. İnsan kaynağına yapılacak yatırım, rekabet avantajı sağlama açısından büyük önem taşır. Çalışanların işleriyle bütünleşmeleri, ürettikleri mal ve hizmetin kalitesini olumlu yönde etkilemektedir. Dolayısıyla, çalışanların işlerini yaparken eksik olan yönlerinin giderilmesi için ‘’eğitim’’ şarttır. İşte İKÜSEM bu görüşlerden hareketle kuruluşlara yönelik hem daha uzun süreli sertifika programları hem de daha kısa süreli eğitim programları gerçekleştirmektedir. Yine ayrıca İKÜSEM içinde bulunduğu yöre halkına da belirli meslekler edindirmek için belirli çalışmalar da yapmaktadır. Sosyal sorumluluk bilinci ve güçlü eğitim kadrosu ile İKÜSEM geniş eğitim yelpazesi ile siz kurumlara hizmetlerini sunmaktadır.


Son Güncelleme Tarihi: Çar, 07/18/2018 - 15:52