Konsept Temelli ve Anlama Odaklı Endüstri 4.0 Senkronizasyonlu Eğitim İhtiyaç Analizi 2019

KONSEPT TEMELLİ VE ANLAMA ODAKLI Endüstri 4.0 Senkronizasyonlu Eğitim İhtiyaç Analizi 4.0 Programın Amacı

2019 döneminde rol ve pozisyon bazlı konsept temelli mesleki gelişim ihtiyacının yetkinlik ve hedef bazlı belirlenmesi ve kuruma özel mesleki gelişim haritalarının yapılandırılmasıdır.

Programa Kimler Katılabilir?

 • İç eğitmenler ve aktarım uzmanları
 • Eğitim yöneticileri
 • İnsan kaynakları uzmanları
 • Bölüm yöneticileri
 • Eğitim tasarım uzmanları
 • Bölüm yöneticileri
 • Kalite yöneticileri

Program İçeriği

1. MODÜL – KONSEPT VE SORGULAMA TEMELLİ YETKİNLİKLER

 • Yeni Trend Konsept Temelli Yetkinlik Çeşitleri
 • Yetkinlik Düzeyleri ve Performans Çarkları
 • Konseptler
 • Konsept Düzeyleri
 • Anlama Odaklı Üç Katmanlı Zihinsel Model
 • Anlamanın ve Öğrenmenin Altı Yolu / Yüzü
 • Konsept ve Yetkinlik Matris Çemberleri ve Tablosu
 • Kalite Yönetim Standartları ve Konseptler

2. MODÜL – ORGANİZASYONARDA BÜTÜNLEŞİK ve ENTEGRE MESLEKİ GELİŞİM İHTİYAÇ ANALİZİ

 • Eğitim ihtiyacı Analizi Adımları 12 Adım: HAREKET MODELİ
 • Eğitim İhtiyaç Analizinde Entry Point – Exit Point
 • Eğitim ihtiyacı Analizinin Amaçlarının Belirlenmesi
 • Doğru İhtiyaç Analizi Seçme Çizelgesi
 1. İhtiyaç Türü 
 2. Analizin Neyi Cevapladığı
 • Uygun Performansı Etkileyen Engeller
 • Problemlerin Olası Nedenleri ve Çözüm Önerileri
 • Performansı Etkileyen Engelleyiciler Hakkında Önemli Sorular
 • T-STAR Modeli
 • KASH Modeli
 • REST Modeli
 • Neden Analizi Sırasında Kullanılabilecek Sorular
 • Gerekli Verilerin Tanımlanması
 • Veri Toplama Metotlarının Seçilmesi ve Tasarlanması
 • Verilerin Toplanması
 • Verilerin analiz Edilmesi
 • Raporun Hazırlanması “DAHA ÇOK DEĞİL, DAHA AKILLICA”
 • Rol / Pozisyon / Bölüm Bazlı Eğitim İhtiyaçları Matrisi
 • Öğrenilenlerin İşe Transferi / Aktarımı – Anlamanın Altı Yönü İle (Akademik Hizalama ve Dengeli Sonuçlar)

ANALİZ RAPORU:

TEK RESİMDE EĞİTİM İHTİYAÇ ANALİZİ RAPORU

ÇALIŞTAY: İHTİYAÇ ANALİZİ VE DEĞERLENDİRME İLİŞKİSİ:

 1. Etki Konuları = Eğitim Departmanını Etkiler
 2. Uygulama Konuları = Yetişkin Öğretiminde Uygulamaları Etkiler 
 3. Öğrenme Konuları= Yetişkin Öğretiminde Farklılaştırmayı Etkiler 
 4. Tatmin Konuları= Katılımcıyı Etkiler
 • Eğitim Sonrası Exit - Card
 • Dört Dereceli Rubrik İle Değerlendirme
 • Derecelendirme Ölçek Türleri


İstanbul Kültür Üniversitesi Sürekli Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi
Ataköy Kampüsü, Bakırköy 34156 – İstanbul
Tel: (0212) 498 46 67 – 0212 498 47 31
Öğretim Görevlisi Zafer ERKOÇ - 05322381839
e-posta: z.erkoc@iku.edu.trikusem@iku.edu.tr
www.iku.edu.tr


Son Güncelleme Tarihi: Per, 01/31/2019 - 16:25