Senkronize İç Tetkik Eğitimi

İstanbul Kültür Üniversitesi Sürekli Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi (İKÜSEM) Senkronize İç Tetkik EğitimiAmaç:

Kalite Yönetim Sisteminin planlanmış̧ düzenlemelere, ilgili standartların şartlarına ve kuruluş̧ tarafından oluşturulan senkronize/Entegre Yönetim Sistemi şartlarına uyup uymadığını, etkin olarak uygulanıp uygulanmadığını ve sürdürülüp sürdürülmediğini belirlemek için planlı aralıklarla gerçekleştirilen kuruluş̧ içi senkronize tetkikleri için tetkik görevlilerinin eğitilmesidir.

 • TS EN ISO 9001:2015 Standardı Maddelerinin Tetkik Görevlisi Gözüyle Yorumlama
 • TS EN ISO 45001:2018 Standardı Maddelerinin Tetkik Görevlisi Gözüyle Yorumlama
 • TS EN ISO 14001:2015 Standardı Maddelerinin Tetkik Görevlisi Gözüyle Yorumlama
 • TS EN ISO 19011:2018 Standardının Tanımı
 • Tetkikin Faydaları
 • Tetkikin Yönetimi
 • Tetkikin Planlanması
 • Soru Listelerinin Hazırlanması
 • Tetkikin Sonuçlandırılması ve Rapor Yazımı
 • Tetkik Görevlisi Sorumlulukları
 • Pratik ve Örnek Çalışmalar

9. PERFORMANS DEĞERLENDİRME
9.2. İÇ TETKİK 
9.2.1. Genel

Kuruluş, kalite yönetim sisteminin aşağıdakilerle ilgili durumunu belirlemek için planlanan aralıklarda iç tetkikler yapmalıdır:
a) Aşağıdakilere uygunluğu:
1) Kuruluşun kalite yönetim sisteminin şartlarına,
2) Bu standardın şartlarına.
b) Etkili bir şekilde uygulandığı ve sürekliliğinin sağlandığı.
9.2.2. İç Tetkik Programı
Kuruluş;
a) Sıklık, yöntemler, sorumluluklar, planlama şartları ve raporlama dahil, söz konusu proseslerin önemi kuruluşu etkileyen değişiklikler ve önceki tetkik sonuçları değerlendirilerek, bir tetkik programı/programları planlamalı, oluşturmalı ve sürekliliğini sağlamalı,
b) Her bir tetkik için tetkik kriteri ve kapsamı belirlenmeli,
c) Tetkik prosesinin objektifliği ve tarafsızlığını güvence altına almak için tetkikçiler seçilmeli ve tetkikler yapmalı,
d) Tetkik sonuçlarının ilgili yönetime rapor edilmesinin güvence altına almalı,
e) Herhangi bir gecikmeye mahal vermeden uygun düzeltme ve düzeltici faaliyet gerçekleştirilmeli,
f) Tetkik programının uygulanmasının ve tetkik sonuçlarının kanıtı olarak dokümante edilmiş bilgiyi muhafaza etmeli
dir.

9. PERFORMANS DEĞERLENDİRME
9.2. İÇ TETKİK 
9.2.1. Genel

Kuruluş, çevre yönetim sisteminin aşağıdakilerle ilgili durumunu belirlemek için planlanan aralıklarda iç tetkikler yapmalıdır:
a) Aşağıdakilere uygunluğu:
1) Kuruluşun çevre yönetim sistemi için şartlara,
2) Standardın şartlarına.
b) Etkili bir şekilde uygulandığı ve sürekliliğinin sağlandığı.
9.2.2. İç Tetkik Programı
Kuruluş; sıklık, yöntem, sorumluluk, planlama şartları ve iç tetkik raporlamasını içeren iç tetkik programı/programları oluşturmalı ve sürekliliğini sağlamalıdır.
İç tetkik programı oluşturulurken, kuruluş; söz konusu proseslerin çevresel önemini, kuruluşu etkileyen değişiklikleri ve önceki tetkik sonuçlarını dikkate almalıdır.
Kuruluş:
a) Her bir tetkik için, tetkik kriterini ve kapsamını tanımlamalı,
b) Tetkik prosesinin objektifliği ve tarafsızlığını güvence altına almak için tetkikçileri seçmeli ve tetkiki gerçekleştirmeli,
c) Tetkik sonuçlarının ilgili yönetime rapor edilmesini güvence altına almalı
dır.
Kuruluş; tetkik programının gerçekleştirilmesi ve tetkik sonuçlarının kanıtı olarak, dokümante edilmiş bilgiyi muhafaza etmelidir.
9. PERFORMANS DEĞERLENDİRME
9.2. İÇ TETKİK 
9.2.1. Genel

Kuruluş, İSG yönetim sisteminin aşağıdakilerle ilgili durumunu belirlemek için planlanan aralıklarda iç tetkikler yapmalıdır:
a) Aşağıdakilere uygunluğu:
1) Kuruluşun kendi İSG politikası ve hedefleri dahil olmak üzere İSG yönetim sisteminin şartlarına,
2) Bu standardın şartlarına.
b) Etkili bir şekilde uygulandığı ve sürekliliğinin sağlandığı.
9.2.2. İç Tetkik Programı
Kuruluş;

a) Sıklık, yöntemler, sorumluluklar, istişareler, planlama şartları ve raporlama dahil, söz konusu proseslerin  önemi, kuruluşu etkileyen değişiklikler ve önceki tetkik sonuçları değerlendirilerek, bir tetkik programı/programları planlamalı, oluşturmalı ve sürekliliğini sağlamalı,
b) Her bir tetkik için tetkik kriteri ve kapsamı belirlenmeli,
c) Tetkik prosesinin objektifliği ve tarafsızlığını güvence altına almak için tetkikçiler seçilmeli ve tetkikler yapmalı,
d) Tetkik sonuçlarının ilgili yönetime rapor edilmesinin güvence altına almalı; tetkik sonuçlarının çalışanlara, bulunmaları halinde çalışanı temsilcilerine ve ilgili diğer taraflara bildirildiğinden emin olmalı,
e) Uygunsuzlukları cevaplamak ve sürekli olarak İSG performansını arttırmak için harekete geçmek (bkz. Madde 10),
f) Tetkik programının uygulanmasının ve tetkik sonuçlarının kanıtı olarak dokümante edilmiş bilgiyi muhafaza etmelidir.

Son Güncelleme Tarihi: Çar, 08/08/2018 - 10:46