Pazarlama 4.0 Uzmanlık Sertifika Programı

Programın Amacı

Alvin Toffler, değişim olgusunun her zaman var olduğunu söylerken; son yıllarda yaşanan değişimleri daha önceki değişimlerden ayıran tek kriterin, değişimlerin hızı olduğunu belirtmektedir. Bu çerçevede, çağdaş pazarlama anlayışında yaşanan değişimlere göz attığımızda, Sanayi devrimi ile başlayan ve “ürün odaklı” olan pazarlama yaklaşımının zamanla yerini, merkezinde “tüketici” olan pazarlama anlayışına bıraktığı ve Bilişim çağı ile birlikte merkezinde “doğa ile birlikte insan” olan Pazarlama 3.0’a ulaşıldığı gözlemlenmektedir. 

Günümüzde ise sosyal medya, e-ticaret, kurumsal sosyal sorumluluk projeleri ile yerel pazarlamanın artan önemi ve büyük veri (big data) gibi kavramlar, bizleri Pazarlama 4.0 noktasına getirmiştir. Pazarlama 4.0’ın merkezinde ise bu kez ”insan duyuları” yer almaktadır. 

"Neden insan duyuları pazarlamanın merkezinde yer almaya başladı? “ sorusunun yanıtlarını paylaşmayı amaçlayan bu program ile aynı zamanda pazarlamanın henüz tamamlanmamış evriminin bugün geldiği konum, Türkiye ve dünyadan örnek uygulamaların incelenmesi ile konunun uzmanları  tarafından  tartışmaya açılması amaçlanmaktadır.

Programa Kimler Katılmalı?

Dijital temelli bu sertifika programına, pazarlama iletişimi alanında çalışan ve gelecekte bu alanda çalışmak isteyen reklam, halkla ilişkiler, kurumsal iletişim, marka yönetimi ve etkinlik yönetimine ilgi duyan herkes katılabilir. Sertifika programı halen iletişim, sanat ve tasarım,  güzel sanatlar ve işletme fakültelerinde okuyan öğrenciler için faydalı olacak içeriği ile mesleği daha yakından tanımalarına imkan verecektir.

Eğitimin Günü & Saati

Program; Cumartesi ve Pazar günlerinde 3’er saatlik zaman dilimlerinde 8 hafta olarak planlanmaktadır. 

Programın eğitimin süresi toplam 48 saat olarak planlanmıştır.

Program Koordinatörü:  Dr. Öğr. Üyesi Volkan Ekin

Programın İçeriği

Pazarlamanın gelişimi, pazarlama kavramının Türkiye ve dünyada algılanışı, satış ile pazarlama arasındaki fark, 20. Yüzyılda pazarlama evreleri ( 1.0, 2.0,) Türkiye’de pazarlamanın gelişimi, pazarlama iletişimi, bütünleşik pazarlama iletişimi, postmodern pazarlama, artan pazarlama P’leri, dijital pazarlama, sosyal medya kullanımı, native advertising, gelenekselden yeni medyaya geçiş, pazarlama 3.0 ve pazarlama 4.0 konularını içermektedir.

Programa Destek Veren Katılımcı: Doç. Dr. Deniz Yengin
 


Son Güncelleme Tarihi: Çar, 06/27/2018 - 22:26