Erişebilirlik Uzmanlığı Sertifika Programı

erişebilirlik sertifika programı Görseli Büyüt   Hemen Başvur
Eğitim Başlangıç Tarihi 03 Mayıs 2021
Eğitim Süresi 60 Saat
Program Dili Türkçe
Eğitimin Ücreti 4500 TL + KDV
İKÜ Mezunlarına     3500 ₺ + KDV 
İKÜ Öğrencilerine 3000 ₺ + KDV

 Maksimum kontenjan 40 öğrencidir.

Programın Amacı

Çağımız teknolojileri, hızlı iletişim, küreselleşme gibi gündelik yaşamımızda değişimlere neden olan gelişmeler, erişilebilirlik kavramını da geniş ölçeğe yaymış; kültür, bilişim, ulaşım, spor, iş tanımı ve tasarım gibi birçok alanda önem kazanmıştır. Erişilebilirlik özellikle mimarlık, şehircilik ve tasarım konularında engelsiz bir yaşam için önem verilmesi gereken bir kavramdır. Engellilik olgusu toplum tarafından anlaşıldıkça, engelli bireylerin gündelik yaşam içindeki görünürlükleri artabilmektedir. Bu farkındalığın artırılması ve sorunların çözümü toplumun erişilebilirlik kavramını doğru anlamasıyla mümkün olabilecektir.

“Erişilebilirlik Uzmanlığı Sertifikası” katılımcılarının tamamladıkları bu sertifika programı ile çalıştıkları kurum, kuruluş ve işyerlerinde; tasarlayacakları, denetleyecekleri veya inşa edecekleri tüm mekanları erişilebilir/ engelsiz tasarım ilkelerini göz önünde bulundurarak gerçekleştirmeleri hedeflenmektedir. 

Erişilebilirlik Uzmanları sahip oldukları bilgi, deneyim ve donanımları kullanarak profesyonel meslek yaşamlarında; bina, mahalle veya kent ölçeğinde engelliler başta olmak üzere tüm toplumu oluşturan bireylerin gereksinimlerini karşılayabilecek erişilebilir mekanların doğru kararlar alarak planlanmasında ve zihinlerdeki engellerin kalkmasında etkin rol oynayacaklardır.
 

Öğrenme Çıktıları    

Bu Programı başarıyla tamamlayan katılımcı: 

 • Engellilerin gereksinimlerini bilir.
 • Engeliler için geçmiş ve mevcut yaklaşım modellerini değerlendirir.
 • Erişilebilirlik kavramını ve engelsiz tasarım için önemini açıklayabilir.
 • Erişilebilir tasarım düşüncesini etkileyen girdileri bilir.
 • Farklı erişilebilir tasarım yaklaşımlarının neler olduğunu ve içeriklerini bilir.
 • Farklı mekanların tasarımında erişilebilirliğin önemini kavrar.
 • Mekanların  engelsizleştirilmesinde, mekanların doğrudan birbirleriyle ilişkilerini düşünerek tasarım yapabilir.
 • Erişilebilirlik kavramı çerçevesinde engellilerin kullanabileceği her mekan için farklı senaryolar oluşturabilir.
 • Erişilebilirlik bağlamında Mekan-Bina-Kent ilişkilerini kurgulayabilir.
 • Erişilebilirliği kesintiye uğratan sorunları tespit edebilir.
 • Tespit edilen erişilebilirlik sorunları için, ulusal ve uluslararası mevcut uygulanmış örnekleri takip ederek, farklı çözümler önerebilir.
 • Sahip olduğu farkındalıkla, her yeni tasarım sürecinde erişilebilirlik kavramını da düşünerek tasarımlarını gerçekleştirebilir.

İçeriği

1.    Engellilik kavramı ve engellilerin özel gereksinimlerine göre sınıflandırılması.
2.    Engellilere karşı farklı yaklaşım modelleri ve örnekler.
3.    Erişilebilirlik kavramı nedir? Erişilebilir tasarım düşüncesini etkileyen girdiler nelerdir?
4.    Erişilebilir tasarım ilkeleri ve yaklaşımları nelerdir?. Mevzuat ve Yönetmelikler nelerdir?
5.    Dış (açık hava) mekânların tasarımının, erişilebilirlik bağlamında incelenmesi
6.    İç mekânların tasarımının, erişilebilirlik bağlamında incelenmesi

Normal örgün eğitimde olmayıp burada sağladığımız fırsat ve öğretiler nelerdir?

“Erişilebilirlik Uzmanlığı” Sertifika Programı; katılımcılarına  “Erişilebilirlik Uzmanlığı Sertifikası” vererek, çalıştıkları kurum, kuruluş ve işyerlerinde; tasarlayacakları, denetleyecekleri veya inşa edecekleri yapıların erişilebilir/ engelsiz olmasında etkin roller üstlenen bir sertifikalı uzman olarak mesleki kariyerlerinde avantaj elde etmelerini sağlayacaktır. 

Öğrenciler bu eğitimi neden almalı?

Öğrenciler “Erişilebilirlik Uzmanlığı” Sertifika Programına katılarak, hem proje derslerine katkı sağlayacak geniş bir bilgi birikimine sahip olacaklar hem de mezun olduktan sonra mesleki kariyerlerinin başında kendilerine artı fırsatlar sunacak bir sertifikalı uzman mimar olma imkanına kavuşacaklardır.

Mezunlarımız bu eğitimi neden almalı?

Mezunlarımız, mesleki kariyerleri için veya üzerinde çalıştıkları proje kapsamında erişilebilir engelsiz tasarım ile ilgili zaman zaman başkalarına sormak durumunda oldukları bilgilerle donanmış bir uzman olma ve bunu bir sertifika belgesiyle kanıtlama fırsatına sahip olacaktır.

Dışarıdan x bir mimar ya da iç mimar bu eğitim neden almalı?

Sertifika Programı sayesinde; amaç kısmında yazan birçok yetiyi kazanmanın yanısıra, katılımcı mimar ve iç mimarlar erişilebilir/engelsiz tasarım ile ilgili gerekli bilgi ve kaynağa sahip olacaktır. Mesleki kariyerlerinde sahip oldukları bu uzmanlık gerektiren donanımı kullanma imkanına sahip olacaklardır.

 
Mimar olmayan biri bu eğitimi alır mı? Alırsa neden alır?

“Erişilebilirlik Uzmanlığı” Sertifika Programı; erişilebilir/ engelsiz tasarım kurallarının neler olduğunu, bununla ilgili mevzuat ve yönetmelikleri öğrenmek isteyen  tüm katılımcılara açıktır. Bununla birlikte derslerin Üniversite lisans seviyesinde gerçekleştirildiği göz önünde bulundurulmalıdır. Program, katılımcılara, karar verme süreçlerinde ihtiyaç duyacakları bütüncül bakış açısı ve bunu uygulamaya dökmeyi sağlayacak tasarım araçları ve paydaş bilgisini kazandıracaktır.

Eğitmenler hem teorik hem de pratik bilgi birikimlerini aktararak; Türkiye ve yurtdışındaki uygulamalar üzerinde düşünme ve paylaşım imkânı sunacak.

Doç. Dr. Evren Burak Enginöz  
 
Evren Burak Enginöz
Adem Kuyumcu
  
 
Adem Kuyumcu

 

 

Doç. Dr. E. Burak Enginöz (İKÜ)
E-Posta  e.enginoz@iku.edu.tr

Son Güncelleme Tarihi: Ct, 04/24/2021 - 14:26