Yetkinlik Bazlı Eğitim Yönetimi Okulu

Yetkinlik Bazlı Eğitim Yönetimi Okulu ®

"Androgojik Liderlik Takımları” ®

Sıra dışı bir eğitim kampı!

Programın Amacı

Bu program, nasıl etkin bir eğitim uzmanı, performans danışmanı, iç eğitmen ve eğitim yöneticisi olabileceğinizi ve bu önemli rolün gerektirdiği görevleri nasıl yerine getirebileceğinizi amaçlamaktadır. Bu program ayrıca, organizasyonun   tüm bölümlerinde bu önemli görevin nasıl geliştirebileceği, İç eğitmen standardizasyonu, programların standardizasyonu ve eğitim, insan kaynakları bölümlerinin kendisini değerlendirdiği, gelişim sistemlerini geliştirdiği bu süreç içerisinde eğitim, performans danışmanı ve iç eğitmenlerin öğretimsel liderlik becerilerini sürekli iyileştirmeyi amaçlayan bir programdır.

Programa  Kimler Katılabilir?

 • Performans danışmanları
 • Performans yönetmenleri
 • Eğitim uzmanları
 • Eğitim destek uzmanları
 • Eğitim müdürleri
 • İç Eğitmenler

Program  İçeriği

1. Bölüm: Temel Kavramlar

 • Eğitim, Yetiştirme ve Geliştirme
 • Yetkinlik Çeşitleri
 • Temel Yetkinlikler
 • Yönetsel Yetkinlikler
 • Teknik Yetkinlikler
 • İç Eğitmen Akademik Yetkinlikleri
 • Yetkinlik Düzeyleri & Eğitim Yönetiminde Zaman Tüneli
 • Kaliteli Yetişkin Eğitimini destekleme “ Öğretimsel Koçluk ve Mentorluk” Becerileri
 • Eğitim Yönetiminde HAREKET MODELİ
 • Eğitim Yönetiminde Yetenek Boru Hatları

Çalıştay

2. Bölüm: İyi Bir Eğitim Departmanı Modeli & Organizasyonu

 • İyi Yönetilen Bir Eğitim Bölümünün Bileşenleri
 • Eğitim ve Gelişim Döngüsü
 • Operasyonel Plan “Zihinsel & Biçimsel Planlama”
 • Eğitim Bölümü Süreç Haritası
 • Eğitim Politikaları
 • Pedagojik, Androgojik ve Sinergojik Yaklaşımlar

Çalıştay

3. Bölüm: Eğitim Stratejilerinin Belirlenmesi

 • Kurumsal Stratejiler
 • Eğitim Stratejilerini Belirlerken Dikkat Edilmesi Gereken Stratejiler
 • Kurumsal Stratejiler ve Eğitim İlişkisi Örnekleri

Çalıştay

4. Bölüm: Eğitim Departmanında Kalite Yönetim Sistemlerinin Entegrasyonu

 • Eğitim Bölümlerinde ISO 9001:2015
 • Eğitim Bölümlerinde EFQM
 • Eğitim Bölümlerinde IIP
 • Eğitim Bölümlerinin Akreditasyonu

5. Bölüm:  Eğitmen (İç-Dış) Seçiminde Standardizasyon ®

 • Kimlere Eğitim Verdiriyoruz?
 • Gerçekte Ne Arıyoruz?
 • Eğitmen( İç-Dış) Seçiminde İncelikler
 • Doğru Eğitmen Kimdir?
 • Asıl Olan Her İki Tarafı da Memnun Edebilmek
 • Yetkinlik Envanteri Uygulamaları
 • Eğitmen Rolünde Başarıyı Biçimlendiren En Önemli Faktör: Kişilik
 • Eğitmen Seçim Sürecinde Test ve Envanter Kullanımı Mesleki Profil, Kişilik Boyutları ve Yetkinlik Bazlı Soru Sorma Teknikleri
 • Görüşme Çeşitleri & STAR & GROW Tekniği
 • Eğitmen Seçme Kontrol Listesi
 • Örnek Ders Anlatım Değerlendirme Listesi

6. Bölüm:  Eğitim İhtiyaç Analizi ®

 • Eğitim ihtiyacı Analizi Adımları
 • Eğitim ihtiyacı Analizinin Amaçlarının Belirlenmesi
 • Problemlerin Olası Nedenleri ve Çözüm Önerileri
 • Neden Analizi Sırasında Kullanılabilecek Sorular
 • Yetkinlik & Hedef Bazlı Performans Çarkları
 • Gerekli Verilerin Tanımlanması
 • Veri Toplama Metotlarının Seçilmesi ve Tasarlanması
 • Verilerin Toplanması
 • Verilerin analiz Edilmesi
 • Dört Alanda Sürekli yenilenme İhtiyacı
 • Raporun Hazırlanması
 • Birebir Görüşme Formu
 • 4N Eğitim Takibi
 • Örgütsel ilkim anketi
 • Kurum Kültürü anketi
 • Yönetimsel Sorunlar anketi
 • İlave Sorular

Çalıştay
                                                                         
7. Bölüm:  Yetişkin Eğitiminde Müfredat Tasarım ve Geliştirme ®

Eğitim Tasarımı Aşamaları 

 • Eğitim Bölümünde Tasarım ve Geliştirmenin Planlanması
 • Müfredat Tasarım ve Geliştirilmesinde Girdi
 • Müfredat Tasarım ve Geliştirilmesinde Çıktı
 • Müfredat Tasarım ve Geliştirilmesinde Gözden Geçirme
 • Müfredat Tasarım ve Geliştirilmesinde Doğrulama
 • Müfredat Tasarım ve Geliştirilmesinde Geçerli Kılma
 • Eğitim Hedeflerinin Belirlenmesi ( İş hedefleri, Performans hedefleri,  Davranışsal hedef ve katılımcı hedefleri)
 • Eğitim İçeriği
 • Eğitim Yöntemlerinin Seçimi
 • Eğitim Süresi
 • Eğitim Planı
 • Eğitimde kullanılacak anlamlı materyal (materyal geliştirme)

Çalıştay

8. Bölüm: Yetişkin Eğitiminde Öğretim Standartları ve Müfredat Yönetimi ®

 • Müfredat Tanımları ve Yaklaşımları
 • Yetişkin Eğitiminde Öğretim Standartları
 • Müfredat Gelişimi Rehberleri
 • Müfredatın Organize Edilmesi
 • Müfredat Gelişiminin Bileşenleri
 • Müfredat İçeriğinin Belirlenmesi İçin Kullanılacak Kriterler & Müfredatı Belirlerken Denge Kurulması
 • Müfredat Yönetme Teknik ve Yöntemleri,
 1.  Planlama,
 2.  Uygulama,
 3.  Değerlendirme Sistemleri.
 • Müfredatı Değerlendirme
 • Müfredat Haritaları

Çalıştay

9. Bölüm: Yetişkin Eğitiminde “Farklılaştırılmış Öğretim” ®

 • Yetişkin eğitiminde öğrenenler kimdir?
 • İhtiyaçları nelerdir?
 • Farklılaştırma nedir?
 • Çoklu zeka nedir?
 • Öğrenme stilleri ve Öğretme stilleri
 • Taksonomi & Öğrenme Stilleri Entegrasyonu
 • Farklılaştırmayı oluşturan öğretim stratejileri
 • Kaliteli ve Nitelikli Ders Planı “içeriğin zenginliği ve dokusu”
 • Farklılaştırmada WHERE TO
 • Yetişkin eğitiminde neleri, nasıl farklılaştıracağız?
 • Geleneksel yetişkin eğitiminden, farklılaştırılmış eğitime giden yol ama nasıl?

10. Bölüm: Eğitim Bölümünün - Eğitimlerin İzlenmesi ve Değerlendirilmesi ®

Önemli Olan Ölçmek mi, Doğru Olanı Bulmak mı?

 • Gelişimsel ve Farklılaştırılmış Değerlendirme
 • Veri Analizi
 • Eğitim Gözlemleme
 • Eğitmen Performans Değerlendirmesi
 • Eğitmen Performans Değerlendirmesinin Portfolio üzerinden değerlendirilmesi
 • İzleme ve Değerlendirme İçin Kullanılabilecek Farklı Stratejiler
 1. Denetim Planının Yapılması
 2. Ön Görüşme
 3. Gözlem - İnceleme
 • İzleme ve Değerlendirme Süreçlerinin Organize Edilmesi
 • Tüm Organizasyonun İzleme ve Değerlendirme Süreçlerine Karşı Yaklaşımı
 • Elde Edilen Verilerin Değerlendirilmesi
 1. Gözlem Sonrası Görüşme
 2. Değerlendirme Uygulaması
 3. Düzeltme
 • Eğitmen Performans Geliştirme      

Çalıştay

11. Bölüm: Eğitimin Değerlendirilmesi

 • Eğitimin Ölçümü nedir?
 • Yöneticilerin İnsan kaynakları ile işbirliği
 • Eğitimde Hedef Belirleme

Eğitim Değerlendirme Aşamaları

Aşama 1: Tepki Değerlendirme / Ölçme
Aşama 2: Öğrenmenin Değerlendirilmesi / Ölçümü
Aşama 3: Davranış Değişikliğinin Değerlendirilmesi / Ölçümü
Aşama 4: İş Sonuçlarına Etkinin Değerlendirilmesi / Ölçümü
Aşama 5: Yatırımın Geri Dönüş Oranının Hesaplanması

Çalıştay

Genel Değerlendirme 

Not: Eğitim tasarımının kullanılma hakkı, İstanbul Kültür Üniversitesi Sürekli Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Öğr. Gör. Zafer Erkoç ‘a aittir. Yazılı izin alınmadan kısmen veya tamamen alıntı yapılamaz, hiçbir şekilde kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.

Zafer Erkoç - Öğretim Görevlisi
z.erkoc@iku.edu.tr

Eğitim Süresi: 60 Saat
Eğitim Ücreti: -

Detaylı bilgi için; ikusem@iku.edu.tr


Son Güncelleme Tarihi: Çar, 02/23/2022 - 14:16