Banka ve Finans Hukuku, Sigorta Hukuku ve İnşaat Hukuku Uzman Arabuluculuk Eğitimleri

Banka ve Finans Hukuku, Sigorta Hukuku ve İnşaat Hukuku Uzman Arabuluculuk EğitimleriBanka ve Finans Hukuku, Sigorta Hukuku ve İnşaat Hukuku Uzman Arabuluculuk Eğitimleri; 24 saat Teorik ve 8 saat Uygulama Eğitimi olmak üzere toplam 32 saattir.

Teorik eğitimler, katılımcıların tamamının kameraları açık olacak şekilde Arasis sistemi üzerinden uzaktan (online), uygulamalı eğitimler ise İKÜ Ataköy Kampüsü ile Alteram Köşkü Yeşilköy’de yüz yüze verilecektir. 

Uzaktan (online) eğitimlerde, sistem üzerinden otomatik olarak yoklama yapılacak ve katılımcıların derse katılım durumu buna göre belirlenecektir.

Katılımcıların, belgeye dayalı ve eğitim kuruluşunca kabul edilen haklı bir mazeretleri olmadıkça eğitim süresince verilen ders ve çalışmalara katılımları zorunludur. Haklı bir mazereti bulunmaksızın derslerin 1/12'sine devam etmeyenlerin eğitim programıyla ilişiği kesilecektir.

Bir ders saati; 40 dakika ders, 10 dakika ara olmak üzere toplam 50 dakikadır.

Arabuluculuk Daire Başkanlığı’nın talimatı doğrultusunda, Genel Uzmanlık ve Özel Uzmanlık eğitimlerinin tamamı 31 Mart 2024 tarihinde durdurulacaktır.
 


Son Güncelleme Tarihi: Pt, 11/20/2023 - 18:53