Elektrik SMM Belgesi Ders Tamamlama Sertifika Programı

ikusem

Üniversitelerin Elektrik-Elektronik, Elektronik ve Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümlerinden mezun olup Serbest Müşavir Mühendis (MSS) olarak çalışmak isteyen mühendislerin “Elektrik 1 kV. Üstü ve 1 kV. Altı Tesisler SMM Belgesi” alabilmeleri için, EMO Serbest Müşavir Mühendislik Hizmetleri Yönetmeliği’nin 9. Maddesinin 8. fıkrası gereği almaları gereken derslere yönelik SMM Yetki Belgesi Ders Tamamlama Programı gerçekleştirilecektir.   

  • Program Başlangıç Tarihi: 
  • Program Süresi: Her bir modül için 42 Saat/7 Hafta 
  • Program Türü: Dersler çevrim içi verilecektir (Modüllerin programı 3 saat hafta içi, 3 saat hafta sonu olacak şekilde ilan edilecektir)
     

Program Kapsamı: 
2023-2024 Eğitim-Öğretim yılı Güz yarıyılı içinde aşağıdaki modüller açılacaktır. 

  • Modül 1: Yüksek Gerilim Tekniği 
  • Modül 2: Enerji İletimi 

Program Eğitmenleri:
Doç. Dr. Mustafa BAYSAL (Yıldız Teknik Üniversitesi, Elektrik Mühendisliği Bölümü)
Dr. Öğr. Üyesi Berrak Öztürk ŞİMŞEK (İstanbul Kültür Üniversitesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü)

Katılımcılar: 
Elektrik-Elektronik, Elektronik ve Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği mezunları veya aynı Bölümlerin 4. sınıf öğrencileri.

Değerlendirme ve Başarı Kriteri: 
Her modül için %70 devam koşulunu şartı vardır. Eğitimde ara değerlendirme 4. haftada ve son değerlendirme eğitim sonunda (8. haftada)  yapılacaktır. Başarı kriteri öğretim üyesi tarafından belirlenecek ve ilan edilecektir.

Modül İçerikleri:
Yüksek Gerilim Tekniği:

1.    Yüksek Gerilim hakkında genel bilgiler: Y.G.’in kullanılma sebebi, Gerilimler ile ilgili tanımlar, Doğal Güç.    
2.    Y.G. çeşitleri ve tanımları: Yüksek Doğru Gerilim, Yüksek Alternatif Gerilim, Darbe Gerilimi.    
3.    Y.G.’in üretilmesi: Yüksek Alternatif Gerilimin üretilmesi,    
4.    Yüksek Doğru Gerilimin üretilmesi.    
5.    Darbe Gerilimlerinin üretilmesi.    
6.    Yüksek Gerilimin Ölçülmesi. Elektrot Sistemlerinin incelenmesi: Elektrostatik Alan,   Koordinat Sistemleri, Potansiyelin Laplasyeni.    
7.    Düzlemsel Elektrot Sistemleri    
8.    Küresel Elektrot Sistemleri    
9.    Silindirsel Elektrot Sistemleri.        
10.    Çok Tabakalı Elektrot Sistemleri, Çok Tabakalı Düzlemsel Elektrot Sistemler
11.    Çok Tabakalı Küresel Elektrot Sistemleri, Çok Tabakalı Silindirsel Elektrot Sistemleri
12.    Y.G.’de Deşarj Olayları: Deşarj olaylarının tanıtılması, Korona Gerilimi.    
13.    Demet İletkenler, Korona Kayıpları.    
14.    Yalıtkan Malzemelerin Dielektrik Kaybı ; Dielektrik Kayıp Faktörü ve Kayıp Faktörünün Ölçülmesi.    

Enerji İletimi:
1.    İletim Hatlarının Karakteristiklerinin İncelenmesi    
2.    İletim Hatlarında Akım ve Gerilim Münasebetleri    
3.    İletim Hattı Modelleri    
4.    Kısa İletim Hatları    
5.    Orta Uzunluktaki İletim Hatları    
6.    Nominal pi Devreleri ve Nominal T Devreleri    
7.    Uzun İletim Hatları    
8.    Uzun İletim Hattı Eşitliklerinin Açıklanması    
9.    İletim Hattı Denklemlerinin Genel Devre Sabitleri İle Gösterilmesi    
10.    A,B,C ve D Sabitlerinin Hesaplanması    
11.    Uzun İletim Hatları İçin Eşdeğer pi ve T Devreleri    
12.    Enerji İletim Hatlarının Reaktif Güç Kompanzasyonu    
13.    Doğru Akım İle Enerji İletimi    
14.    Elektrik Şebeke Kayıplarının İncelenmesi    

Modül Ücreti:
Her bir modül için ücret 20,000 TL + KDV’dir.
 

İletişim:
Dr. Öğr. Üyesi Berrak Öztürk ŞİMŞEK
Tel: 0212 498 4727
e-posta: bozturk@iku.edu.tr


Son Güncelleme Tarihi: Cu, 04/26/2024 - 16:15