“Öğrenmeyi Destekleyen Ölçme - Değerlendirmeleri Planlama” Eğitimi

İstanbul Kültür Üniversitesi Sürekli Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi (İKÜSEM) Müdürü Öğr. Gör. Zafer Erkoç, 26-28 Ağustos 2019 tarihleri arasında Bilim Koleji öğretmenlerine yönelik “Öğrenmeyi Destekleyen Ölçme - Değerlendirmeleri Planlama” eğitimi verdi.