“Öğrenmeyi Destekleyen Ölçme-Değerlendirmeleri Planlama Eğitimi"

İstanbul Kültür Üniversitesi Sürekli Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi (İKÜSEM) Müdürü Öğr. Gör. Zafer Erkoç, 3-5 Eylül 2019 tarihleri arasında Bilim Koleji ortaokul öğretmenlerine yönelik “Öğrenmeyi Destekleyen Ölçme-Değerlendirmeleri Planlama Eğitimi"ni verdi.